ANUNȚ-10.05.2022

ÎNCEPÂND CU 16.05.2022 SE VACANTEAZĂ1 POST DIRECTOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALTA  PENTRU DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI.

CADRELED DIDACTICE CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE LEGALE DE OCUPARE VOR DEPUNE DOSARUL PENTRU DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI CONFORM PROCEDURII ISJ MEHEDINȚI 151/31.03.2022 PÂNĂ ÎN DATA DE 13 MAI 2022 , ORA 10.00 LA SECRETARIATUL ISJ MH.

 

 

 

ANUNȚ PRIVIND NUMIREA PRIN

DETAȘARE ÎN INTERESUL  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ÎN FUNCȚIILE RĂMASE VACANTE DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT, DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI ÎNCEPÂND CU APRILIE 2022, URMARE A HOTĂRÂRII CU NR. 400/04.04.2022 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ MEHEDINTI

1. LISTA POSTURILOR RĂMASE VACANTE URMARE A ORGANIZĂRII CONCURSULUI DE OCUPARE DIN PERIOADA IANUARIE-APRILIE 2022

2. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND NUMIREA PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ÎN FUNCȚIILE VACANTE DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT, DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI

3. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

4. ACORD DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN VEDEREA  OCUPĂRII UNEI FUNCȚII DE CONDUCERE VACANTE ÎNCEPÂND CU 18 APRILIE 2022