1. 29.07.2022 -ședință online folosind google.meet ora 10.00-link-ul de conectare va fi afișat la ora 09.30

https://meet.google.com/hag-zejk-tsu

repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

 

MATEMATICA- 10.00 -3 CANDIDAȚI (Nistorica Loredana Elena, , Vrabete Ana Maria,Doman Tihoi Ana Maria )

MECANICA 10.05 -2 CANDIDATI (Picu IOn, Stefan Marian)

 

2. 01.08.2022 -ședință online folosind google.meet ora 10.00 link-ul de conectare va fi afișat la ora 09.30

https://meet.google.com/mcy-bjnu-ihg

 

ședință de repartizare, în ordine, a:
(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
(iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă,
conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
(iv)cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;
(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional,
sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

 Educatoare: Busu Camelia,Grancea Nicoleta,Ghitoaica Florica,Verdes Raluca, Baranga Laura,Balulescu Dobre AnaMaria, Giurca Elisabeta,Baicusi Loredana,Florea Camelia,Motorga Sorina,Nitica Mihaela,Craioveanu Nina

Invatatoare:Cioplea Daniela,Giscan Daniel,Crasoveanu Cristina,Troncota Daniela,Calomfirescu Loredana, Jumuga Brindusa, Stefanescu Camelia, Voicu Livia

LLR : Tiparescu Andrada Beatrice

Sport: Dicu Andrei, Roaua Ionut

Engleza: Cretan MAria,Neagoe Cristiana

3. 18-19.08.2022  -ședință online folosind google.meet  link-ul de conectare va fi afișat zilnic  cu o jumătate de oră înainte de începerea ședinței

 Link-ul de conectare 18.08.2022  ora 13.00 

 

a) 18.08.2022-ora 13.00 soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, 

GRAFIC PREZENȚĂ ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE

1. PERMANENT-beneficiari art. 63 din Metodologie (prelungire CIM cu media peste 7 la titularizare)

2. GRAFICUL CONFORM REZULTATELOR LA CONCURS ,18.08.2022

astfel:


(i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare,
respectiv a cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată cadrelor didactice debutante
prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie;
(ii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului
pentru restrângere nesoluționată;
(iii)cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice prevăzute la art. 53
alin. (5) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată
conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
(vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor şi reactualizarea listei posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate;

b) 18-19.08.2022  (ședința de repartizare la ora 10.00) repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată, respectiv
a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie pentru completarea normei didactice de
predare pe perioadă determinată;
(ii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru
restrângere nesoluționată;
(iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice prevăzute la art. 53 alin. (5) din
Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
(iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform
prevederilor art. 63 din Metodologie;
(v) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2022, după caz, în
ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei
contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2022-2023, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei
de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 2018
pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar;

GRAFICUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE 19.08.2022

 Link-ul de conectare 19.08.2022  ora 10.00 

https://meet.google.com/ggz-wbqs-gjr