Universitatea din Craiova organizează două cursuri postuniversitare de formare continuă

în anul universitar 2016/2017, cu denumirea:

1.MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT60 CREDITE PERMANENTE;

2. MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT30 CREDITE PERMANENTE

ANUNTUL