Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza

 

Având în vedere Metodologia privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, anexă la ordinul ministrului educației naționale nr. 3623/11.04.2017, procedura operațională nr. 156/2023, ediția 2, revizia 2, observând termenele scurte raportate la volumul de activitate necesar pentru activitatea de evaluare a directorilor și directorilor adjuncți, se constată necesitatea modificării termenelor prevăzute în procedura operațională nr. 156/2023, ediția 2, revizia 2, după cum urmează:

  • Comunicarea calificativelor: până la 11.10.2023
  • Depunerea contestațiilor: până la 18.10.2023
  • Soluționarea contestațiilor: 19.10.2023
  • Aprobarea în consiliul de administrație al ISJ Mehedinți a punctajelor finale și calificativelor acordate la contestații: 20.10.2023
  • Comunicarea calificativelor finale: 23-25.10.2023

Descarca / Vizualizeaza

Subcategorii