În Monitorul oficial  428/09.06.2017  a fost publicat OMEN nr. 3969/2017 care aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Calendarul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Rezultate Finale - Definitivat 2017

Rezultatele finale la examen au fost publicate pe site-ul http://definitivat.edu.ro

Lista candidaților admiși la proba scrisă - definitivat 2017

IN  ATENTIA  CANDIDATILOR

CANDIDATI VALIZI LA DATA DE 29  MARTIE 2017

ANUNT VALIDARE FISE  DEFINITIVAT