Ședința de repartizare pentru etapa de pretransfer la cerere/modificare  repartizare pe durata de viabilitate a postului/catedrei a cadrelor didactice cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-invatare-evaluare completă va avea loc în data de 26.04.2021, la sediul ISJ MH, sala de ședințe, etajul al II-lea, astfel:

1.Limba și literatura română-limba franceză-limba engleză-8.45

2.Religie ortodoxă-socio-umane-9.00

3.Matematică-informatică-educație tehnologică-9.10

4.Biologie-fizică-chimie-educație fizică și sport-9.15

5. Educatoare-9.30

6.Învățătoare-10.00

7.Discipline tehnice--10.15

8.Special 10.30

9. Modificarea repartizării pe perioada viabilității postului-10.45

10.Pretransfer la cerere urmare a eliberării postului/catedrei  prin pretransfer în alt județ -15.00