PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 21 IULIE 2021 SE VA SUSȚINE ASTFEL:

1.LICEUL TEHNOLOGIC DECEBAL-CANDIDAȚII PENTRU DISCIPLINELE

    -EDUCATOR - PUERICULTOR -10 candidați

    -LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII-118 candidați

2. COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN

    -toate disciplinele cu excepția educatoare și educator-puericultor  -400 candidați

 Accesul candidaților în sălile de examen va fi permis între orele 7.45-08.15.

În conformitate cu prev. art. 80, alin. (2), lit. e din OMEC 5991/2021, validarea fișei de înscriere înregistrate în sistemul informatic se realizează astfel:

I. ABSOLVENȚII 2021 (INCLUSIV DE DPPD)-LISTA CANDIDATILOR ABSOLVENTI 2021

1.După finalizarea examenului de absolvire/licență/bacalaureat și obținerea adeverinței de finalizare a studiilor se prezintă la ISJ Mehedinți în zilele de luni-joi în intervalul orar 10.00-13.00 în vederea validării fișei de înscriere.

TERMEN 18.07.2021

II. Candidații care au depus fișele de înscriere în format fizic la ISJ Mehedinți în perioada 11-17 mai 2021-LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI 

1. În perioada 19.05.2021-28.05.2021, în intervalul orar 10.00-13.00 se prezintă la ISJ Mehedinți în vederea validării fișei de înscriere.

III. Candidații care au depus  fișele de înscriere în format electronic  în perioada 11-17 mai 2021

1. Vor solicita pe email (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), o copie a fișei de înscriere în perioada 19.05.2021-28.05.2021

2.Vor lista fișa de înscriere, o vor verifica și aplica semnătura pe fiecare pagină a fișei de înscriere

3.Vor retrimite scanat (un SINGUR FISIER pdf) fișa de înscriere pe email (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

TERMEN 28.05.2021

ATENȚIE

1.În baza art. 67, alin (5) din OMEC 5991/2021 Neprezentarea candidatului sau a unui împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, la validare, în perioada prevăzută de Calendar, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs, cu excepţia absolvenţilor din promoția curentă.

2. Absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Sport şi Perfomanţă Motrică”, care îndeplinesc şi condiţiile de formare psihopedagogică, susţin proba scrisă după cum urmează:
 pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de educaţie fizică şi sport (pregătire sportivă de specialitate) în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT – ANTRENORI, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010;
 pentru ocuparea catedrelor de educaţie fizică şi sport (pregătire sportivă de specialitate) sau educaţie fizică şi sport (pregătire sportivă de specialitate) – pregătire teoretică sportivă în învăţământul vocaţional sportiv de nivel primar şi gimnazial, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010