Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2022/2023 se va desfășura în conformitate cu prevederile OME 5578/10.11.2021, apărut în MO cu nr. 1086/12.11.2021

ȘEDINȚE DE REPARTIZARE iulie-august 2022

Calendarul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2022/2023

Ordinea etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2022/2023

Programarea unităților de învățământ cu proiectul de încadrare pentru anul școlar 2022/2023 la ISJ Mehedinți

Fișe de evaluare a activității profesionale, didactice și științifice- etape mobilitate anul școlar 2022/2023

1. Întregire normă didactică începând cu 01.09.2022

2. Menținere în activitate ca și personal didactic titular în anul școlar  2022/2023

3. Constituirea  normei didactice de predare în anul școlar 2022/2023

4. Restrângere de activitate începând cu 01.09.2022 (completare de normă și transfer pentru restrângere de activitate)

5. Modificare contract individual de muncă de 1 an pe viabilitatea postului/catedrei (art. 93^1 din LEN)

6. Pretransfer cadre didactice începând cu 01.09.2022

7. Prelungirea duratei  contractelor individuale de muncă în anul școlar 2022/2023

8. Detașare la cerere începând cu 01.09.2022

9. Detașare în interesul învățământului începând cu 01.09.2022

10. Concurs național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice

11. Concurs județean de ocupare a posturilor/catedrelor didactice

12. Plata cu ora începând cu 01.09.2022