Vă informăm că a apărut OMEN nr. 5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional pentru anul scolar 2019-2020, precum si a modelelor pentru avizarea de catre Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si unitatea administrativ-teritoriala, a Proiectului cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional.
Toate materialele necesare a fi aduse la cunostinta operatorilor economici in vederea completarii solicitarilor pentru scolarizare in invatamantul profesional si in invatamantul dual pentru anul scolar 2019-2020 se regasesc în ataşament, precum şi  la adresa: