Descarca / Vizualizeaza

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți este în curs de implementare a proiectului ,,PRACTIC – Practica la locul de muncă, poartă deschisă spre angajare’’, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul își propune creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul profesional și post-liceal la programe de învățare la locul de muncă în scopul îmbunătățirii perspectivelor de inserție pe piața muncii, cu accent pe sectoare economice cu potențial competitiv și din domenii de specializare inteligentă.

În cadrul proiectului beneficiază de servicii de consiliere și orientare profesională și stagii de practică 181 elevi din învățământul secundar și terțiar (ISCED 3-4, nivel de calificare 3, 4, 5) din 3 unități de învățământ din Drobeta Turnu-Severin: Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Colegiul Economic „Theodor Costescu” și Școala Postliceală Sanitară.

Implementarea proiectului a adus beneficii însemnate atât pentru elevii implicați în activitățile proiectului cât și pentru comunitățile județului.

Astfel, până în acest moment echipa de proiect a reușit obținerea acestor rezultate:

  • 181 elevi selectați.
  • 181 elevi care au beneficiat de subvenții lunare de 70 RON.
  • 181 elevi care au beneficiat de servicii de consiliere individuală și de grup.
  • 12 parteneriate noi cu agenți economici din județ și stagii de practică desfășurate la 14 agenți economici.
  • 2 firme de exercițiu înființate în proiect în care activează 30 elevi.
  • 6 evenimente de caravană în cadrul campaniei de informare privind importanța consilierii și orientării profesionale, desfășurate în comunități defavorizate din Drobeta Turnu-Severin (3), Orșova, Șimian și Baia de Aramă.
  • 6 evenimente de caravană în cadrul campaniei de informare privind nevoile de instruire practică și beneficiile acesteia desfășurate în comunități defavorizate din Drobeta Turnu-Severin (4), Șimian și Baia de Aramă.

În lunile care urmează, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți prin echipa de proiect PRACTIC își propune să finalizeze activitățile rămase astfel încât să își atingă obiectivul major de creștere a indicatorilor de rezultat ai POCU prin indicatorii proprii, respectiv 140 elevi certificați, dintre care 40 își găsesc un loc de muncă și 20 urmează studii sau cursuri de formare după terminarea activităților în proiect.

Perioada de implementare a proiectului este 14 septembrie 2020-13 septembrie 2022.

Persoana de contact:

Cristian Harcău,

Manager Proiect

Fundația WorldSkills România derulează proiectul Erasmus Plus KA202 ”Exchange of Good Practices in the Implementation of VET competitions”, acesta reprezentând o oportunitate de formare profesională pentru directorii și profesorii de specialitate ai liceelor din IPT

Proiectul este adresat unităților școlare VET care au cel puțin una dintre următoarele 4 calificări în oferta educațională: mecanic auto, croitor, coafor, cosmetică și înfrumusețare (și echivalente/asimilate acestora)și care își doresc să participe la activitățile de shadowing și training din BELGIA. La activități pot participa profesori de specialitate, tutori de practică, directorul, directorul adjunct sau coordonatorul de proiecte (a se vedea structura echipei de proiect a școlii prevazută în apelul de selecție).

Înscrierea în proiect se face la nivel de unitate școlară, nu individual.

Apelul de selecție integral este disponibil la adresa www.shorturl.at/jxyD1

Înscrierile se realizează prin completarea unui formular de înscriere online disponibil la www.shorturl.at/lqwyX

Termenul de înscriere este 20 ianuarie 2021, ora 23:59.

Mai multe informații aici.

IMPORTANT!!! Având în vedere contextul pandemiei, activitățile de shadowing sunt în curs de reprogramare.

Ulterior repregramării, perioadele de desfășurare a mobilităților se vor putea schimba doar dacă:

- Organizatorii Finalei Naționale a Competiției de Profesii WorldSkills Belgia 2021 decid reprogramarea competiției SAU

- Se interzice intrarea cetățenilor români pe teritoriul Belgiei Altfel, selecția școlilor partenere și pregătirea participanților pentru mobilități continuă conform calendarului, sub rezerva (re)reprogramării mobilităților doar în condițiile mai sus menționate.

Contact: Telefon: +40 763 630 341 Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.