În Monitorul oficial  428/09.06.2017  a fost publicat OMEN nr. 3969/2017 care aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Calendarul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar