Autoritatea  Electorală Permanentă -  Biroul Judeţean  Mehedinţi continuă Campania de recrutare personal pentru Corpul Experților Electorali, respectiv operatori de calculator.

Prin Corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Descarca

 Poate avea calitatea de operator de calculator al secției de votare orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) a absolvit învățământul general obligatoriu;

f) are cunoștințe de bază în tehnologia informației.

Descarca