Potrivit Hotararii Guvernului zilele de 31 octombrie, 1 noiembrie si 2 noiembrie 2015, sunt declarate zile de doliu national. 

Toate unitatile de invatamant vor lua masuri potrivit legii, inclusiv prin arborarea drapelului in berna.