COMUNICAT DE PRESĂ

 

Integrarea copiilor defavorizați în învățământul românesc este un aspect esențial pentru asigurarea egalității de șanse și accesului la educație pentru toți copiii, indiferent de situația lor socio-economică.

Astfel, pentru a preveni și combate discriminarea în sistemul de educație, este esențială implementarea unor măsuri adecvate, precum promovarea diversității, formarea cadrelor didactice în privința incluziunii și sensibilizarea în rândul elevilor cu privire la nediscriminare și respect reciproc.

Atunci când se vorbește despre școală, cuvântul care sintetizează gândurile, trăirile, atitudinile și demersurile practice este responsabilitatea. O școală ideală învață elevii să învețe, pentru ca aceștia să cunoască cum să se integreze și să se autodepășească, astfel încât să fie stimulate resursele creative specifice fiecărui tânăr, încurajându-se studiul, căutarea, cercetarea, creația, autoeducația și autoconstruirea.

Scopul educației este de a obține viitori cetățeni activi, cu valori aliniate la cele europene, adaptați condițiilor economice și sociale ale secolului nostru, o școală ancorată în anii în care trăim trebuie să dezvolte un set de abilități cum ar fi responsabilitatea, colaborarea și conștientizarea de sine.

Într-o școală modernă cei care trebuie să conștientizeze nevoile elevilor, să-și modernizeze și adapteze metodele de predare-învățare sunt profesorii, educatorii. Este nevoie de o conexiune reală, profesorul trebuie să înțeleagă provocările elevilor și să le identifice, astfel încât să îmbunătățească calitatea actului educațional.

Doamna director Rosemarie Delia Cocoană, de la Școala Gimnazială Eșelnița, a reușit să atingă aceste obiective esențiale privind categoriile defavorizate, integrând elevii școlii sale, în proiecte educaționale menite să-i atragă spre învățare. Prin promovarea nediscriminării și incluziunii în sistemul educațional românesc, a contribuit la crearea unei societăți mai echitabile și mai tolerante, în care fiecare individ să aibă oportunitatea de a-și dezvolta potențialul. Contribuția pe care a avut-o asupra comunității sale a desemnat-o Directorul Anului 2023 pentru Egalitate de Șanse.

Felicitări, doamnă director, mult succes în viitor!

Felicitări comunității locale, dar și echipei de profesori și elevi!

 

 Inspector Școlar General, 

Prof.  Ion Alin Tomoescu