Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza

Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, înființat prin decizie a ministrului Monica Anisie

Ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, a aprobat Metodologia și calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).

Consider că procesul de evaluare trebuie să aibă ca numitor comun predictibilitatea. De aceea, măsura înființării Corpului de profesori evaluatori este absolut necesară, pentru a reuși să asigurăm obiectivitate și încredere în sistemul de evaluare”, a declarat ministrul Monica Anisie.

Mai exact, CPEECN se va constitui ca grup de profesori, organizați pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel național și urmează să evalueze, într-o manieră unitară și eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naționale (evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învăţământ și concursul național de ocupare a posturilor didactice - titularizare). CPEECN are rolul de a funcționa ca o comunitate de învățare și de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Pentru a obține calitatea de membri ai CPEECN, se pot înscrie, în perioada 21 - 30 septembrie, cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. a) au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii trei ani școlari încheiați, în învățământul gimnazial, respectiv în învățământul liceal;
  2. b) au gradul didactic I/II sau titlul științific de doctor;
  3. c) au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale.

Încărcarea dosarelor de înscriere se va realiza pe platforma ce va fi pusă la dispoziție de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), odată cu anunțarea lansării apelului de selecție. Ulterior, în intervalul 1 - 15 octombrie, va avea loc verificarea dosarelor de înscriere, etapă urmată de verificarea competențelor de evaluare și selecția cadrelor didactice care doresc să devină membri (16 octombrie - 1 decembrie).

Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea și absolvirea programului de formare, acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării și asigurat de către CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic. Programul de formare este prevăzut a se desfășura între 2 decembrie 2020 și 15 martie 2021.

Atribuțiile de bază ale CPEECN sunt:

  1. a) evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul examenelor naționale, pe fiecare disciplină de examen/concurs - evaluare centrată pe competențecu respectarea principiilor calității și echității;
  2. b) antrenarea și susținerea profesorilor de la clasă, prin activități de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor/concursurilor naționale. În activitățile de sprijin vor fi utilizate metode și strategii care să îmbunătățească implicarea și motivația elevilor pentru participare în condiții de performanță școlară;
  3. c) realizarea unui raport de activitate/disciplină de învățământ, cu evidențierea aspectelor pozitive și a celor care necesită îmbunătățiri, respectiv înaintarea acestuia către ISJ/ISMB în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a examenelor naționale.

Calitatea de membru CPEECN implică răspunderea profesională în ceea ce privește corectitudinea și calitatea activității de evaluare.

Membrii CPEECN care desfășoară activități de evaluare vor încheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învățământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizează în baza contractului încheiat și în temeiul dispoziţiilor ordinului de ministru care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual.

În același timp, cadrele didactice din CPEECN care desfășoară activități de evaluare primesc, în cadrul fișei de evaluare pentru obținerea gradației de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru CPEECN, respectiv, pentru desfășurarea activităților de evaluare în fiecare sesiune a examenelor naționale.

 

 

Inspector școlar,

prof. Mariana Gabi Dumitrașcu

purtător de cuvânt al I.S.J. Mehedinți

30.06.2020

Comunicat de presă

Ministerul Educației și Cercetării a centralizat rezultatele din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2020

Rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020, în județul Mehedinți, din promoția curentă, este de 60,30%.

În sesiunea iunie-iulie 2020, au promovat 1033 de candidați, dintr-un total de 2163 candidați prezenți. Dintre aceștia, 916 candidați sunt din promoția curentă, iar 117 de candidați sunt din promoțiile anterioare. Precizăm că 218 candidați au absentat, iar 16 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat.

2 candidați au obținut media 10;

23 de candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

50 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului;

44 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Precizăm că nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6 (șase). Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

Rezultatele (înainte de contestații) au fost afișate astăzi, 30 iunie, la ora 12:00, atât în centrele de examen, cât și pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele elevilor prin anonimizarea numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 20:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie.

Inspector școlar,

prof. Mariana Gabi Dumitrașcu

purtător de cuvânt al I.S.J. Mehedinți

22.06.2020

Comunicat de presă

Rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut

Evaluarea Națională 2020 (înainte de contestații)

 

Ministerul Educației și Cercetării a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Națională ale absolvenților clasei a VIII-a (înainte de contestații), sesiunea 2 – 27 iunie 2020. 

Situația statistică generală în județul Mehedinți arată că dintre cei 1950 de candidați prezenți, 1364 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), adică 69,95%.  Dintre aceștia, 4 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece): 2 de la Colegiul Național „Traian”, 1 de la Școala Gimnazială nr. 14 și 1 de la Școala Gimnazială „Alice Voinescu”.

Rata de participare a fost de 90,82%: 1950 de candidați prezenți, dintr-un total de 2147 de elevi înscriși.

La proba de Limba și literatura română au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) 1578 de candidați (80,92%), iar 24 de candidați au fost notați cu 10 (zece).

La proba de Matematică, 1162 de candidați (59,59%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 26 de candidați au obținut nota 10 (zece).

Niciun elev nu a fost eliminat din cauza unor tentative de fraudă.

Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile, în intervalul orar 16:00 - 19:00 și marți, 23 iunie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 27 iunie.

În acest context, precizăm că rezultatele elevilor se publică prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Practic, este prima dată de la intrarea în vigoare a RGPD, când notele/rezultatele candidaților sunt afișate în acest format.

În județul Mehedinți nu se va susține Evaluarea Națională în etapa specială.

Media generală de admitere, care se calculează considerând 80% media de la evaluarea națională și respectiv 20% media anilor de gimnaziu, urmează să fie afișată după finalizarea contestațiilor.

Inspector școlar,

prof. Mariana Gabi Dumitrașcu

purtător de cuvânt al I.S.J. Mehedinți

25.06.2020

Comunicat de presă

Ultima probă a examenului de Bacalaureat

 

Astăzi, 25 iunie, s-a desfășurat ultima probă a examenului de Bacalaureat, cea la alegere a profilului și specializării. La această probă, s-au înscris 109 candidați pentru Fizică, 860 de candidați pentru Biologie, 54 de candidați pentru Chimie, 466 de candidați pentru Geografie, 332 de candidați pentru Logică, 13 candidați pentru Psihologie, 13 candidați pentru Economie, 1 candidat pentru Filozofie, 35 de candidați pentru Sociologie și 41 de candidați pentru Informatică, în total 2094 de candidați.

Au fost prezenți 1930 candidați, iar 164 nu s-au prezentat la examen. Un candidat se este izolat la domiciliu și va susține examenul în etapa specială. Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 6 candidați.

La nivelul județului Mehedinți s-au înregistrat 6 cazuri speciale: 3 candidați au solicitat mărirea timpului de lucru cu o oră, iar 3 candidați au solicitat dictarea conținutului către un profesor asistent.

Subiectul și baremul de corectare pentru proba la alegere vor fi publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile art.5 și ale art.6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 19:00 și pe data de 01 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. În acest caz, al depunerii contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 05 iulie.

Inspector școlar,

prof. Mariana Gabi Dumitrașcu

purtător de cuvânt al I.S.J. Mehedinți

22.06.2020

Comunicat de presă

Prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat

 

Astăzi, 22 iunie, s-a desfășurat prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, cea de Limba și literatura română. În județul Mehedinți au fost prezenți 1926 de candidați, iar 81 nu s-au prezentat la examen. Niciun candidat nu a avut temperatura peste 37.3 ̊C. Un candidat se află izolat la domiciliu și va susține examenul în etapa specială, ce se va desfășura în data de 6 iulie. Pentru tentativă de fraudă a fost eliminat un candidat.

Subiectul și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura română vor fi publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00.

Următoarele probe vor avea loc astfel:

  • miercuri, 24 iunie - proba obligatorie a profilului
  • joi, 25 iunie - proba la alegere a profilului și a specializării

Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile art.5 și ale art.6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 19:00 și pe data de 01 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. În acest caz, al depunerii contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora

Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 05 iulie.

Inspector școlar,

prof. Mariana Gabi Dumitrașcu

purtător de cuvânt al I.S.J. Mehedinți