Lista candidaților declarați admiși în urma verificării dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar - 2016

Lista candidaților declarați respinși în urma verificării dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar - 2016

Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/director adjunct din unităţile de învăţământ de stat, din judeţul Mehedinţi va avea loc în data de 12.10.2016 în Centrul special de concurs organizat la Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean” Drobeta Turnu Severin, bld. I.C. Brătianu, nr. 9D