Tot ce trebuie să știi despre concursurile pentru directorii de școli:

http://www.edu.ro/tot-ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tii-despre-concursurile-pentru-directorii-de-%C8%99coli

MODELE DE ITEMI PENTRU PROBA SCRISĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR: 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/concurs%20directori%20scoli/Modele%20itemi%20proba%20scrisa.pdf