1. Metodologia aprobata prin OMECTS nr. 5557 din 07.10.2011 și modificată prin OMECS nr. 3169 din 04.02.2015 și prin OMENCȘ nr. 3540 din 31.03.2016

2. Perioada de înscriere a candidaților: 20 aprilie-04 mai 2016

3. Modelul de cerere de înscriere la concurs (anexele 1.a și 1.b)

4. Bibliografia de concurs aprobata prin OMENCȘ nr. 3540 din 31.03.2016 (anexa 2)

5. Modelul de curriculum vitae (anexa 3) 

6. Declarația pe propria răspundere (anexa 3 la Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557 din 07.10.2011)

7. Fișele de evaluare a probelor (anexa 1 la OMECS nr. 3169 din 04.02.2015, anexele 3 și 4 la OMENCȘ nr. 3540 din 31.03.2016)

8. Fișa postului (anexa 1 a anexei 2 a OMECS nr. 3169 din 04.02.2015)

9. Lista documentelor necesare înscrierii la concurs (anexa 4)

Arhiva documentelor necesare înscrierii la concurs

Purtator de cuvant:          Inspector de specialitate,

                                    Mariana DUMITRASCU 
                         
                             Tel.  0751 183 983

            Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi a fost înfiinţat în baza Legii 2/16.02.1968 privind organizarea administrativă a teritoriului şi funcţionează în baza Legii 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice care acţionează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, prevăzute de lege în domeniul învăţământului preuniversitar. Inspectoratul şcolar îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a actelor administrative cu caracter normativ ce decurg din executarea prevederilor legii sus-menţionate, a ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice. Inspectoratul şcolar controlează, monitorizează şi evaluează implementarea curriculumului naţional, în fiecare unitate de învăţământ, aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice la nivel judeţean, având următoarele atribuţii: controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu, coordonează examenele şcolare, monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice pe aria judeţului Mehedinţi, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi tineretului, mediază conflicte, coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice din aria judeţului Mehedinţi, aprobă înfiinţarea unităţilor pentru educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean, acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice monitorizează activităţile de ocupare a posturilor didactice gestionează întreaga bază de date a educaţiei, înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice reţeaua şcolară după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi, realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar şi asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

            În  anul școlar 2015-2016 rețeaua școlară a județului Mehedinți cuprinde 113 unități de învățământ preuniversitar  cu personalitate juridică din care 103 unități de învățământ de masă, 2 unități de învățământ special, 4 unități de învățământ particular și 4 unități conexe.

          Elevii care studiază în unitățile de învățământ mehedințene sunt în număr de 39429, desfășurându-și activitatea sub îndrumarea unui număr de 2753 cadre didactice.

         Evoluția efectivelor de copii din sistemul de învăţământ, la nivel de judet, în perioada 2009 – 2016 a fost una variabilă. Pe de-o parte, numărul copiilor din grădințe a scazut constant, pentru întreaga perioadă numărul acestora micsorandu-se  cu aproximativ 27,4%, în timp ce numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial a scăzut in perioada 2009-2012 cu 7%, in anul 2012-2013 s-a inregistrat o usoara crestere cu 2,2%, urmata de o scadere in perioada 2012-2016  cu 7,4%. Se prognozeaza ca in anul scolar 2016-2017, invatamantul primar/gimnazial sa inregistreze o crestere cu 4,7%.

Cea mai amplă creștere a fost la nivelul școlilor postliceale, de 351%, in timp numarul elevilor inscrisi in scolile de maiștri  a ramas aproximativ constant.

 

 

ECHIPA MANAGERIALĂ

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL

Prof. Alin TOMOESCU

 

INSPECTORI ŞCOLARI GENERALI ADJUNCŢI

Prof.  Dorina Danciu

Prof.  George Dicu

 

Date de contact:

Str. Decebal, nr. 23, Drobeta Turnu Severin, 2201105, Mehedinţi

Tel:    +40 (252) 315579

Fax:   +40 (252) 311223

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website: www.mh.edu.ro