Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar în anul şcolar 2021-2022, se derulează succesiv următoarele etape:

  1. Reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi care urmează să o frecventeze şi în anul şcolar 2021-2022;
  2. Înscrierea copiilor nou-veniţi.

Reînscrierile vor începe în data de 17 mai 2021, iar înscrierile din 31 mai 2021.

Programul reînscrierilor, respectiv al înscrierilor, va fi stabilit de către conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există.

Ocuparea locurilor libere, după etapa de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare, grupa mijlocie, grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere a copiilor este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.

Alte detalii şi răspunsuri la întrebările celor interesaţi pot fi obţinute direct de la conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar sau de la inspectorul pentru educaţie timpurie la ISJ Mehedinţi.

Ministerul Educației a creat cadrul legal pentru ca grădinițele să poată organiza activități cu copiii și în perioada vacanței de primăvară. Astfel, un număr însemnat de grădinițe din sistemul de educație vor funcționa și pe perioada vacanței de primăvară, cu avizul direcțiilor de sănătate publică.

Numărul acestora este diferit de la o săptămână la alta, în funcție de solicitări din partea părinţilor și de capacitatea grădinițelor de a asigura resursa umană.

gradi

IN ATENTIA PARINTILOR!

Având în vedere Adresa MEC nr.2432/16.06.2020 si Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din11 iunie 2020, în cadrul căreia s-a decis ”reluarea activității în creșe, grădinițe și afterschooluri”, Ministerul Educației și Cercetării a elaborat un Ghid pentru organizarea unităților de învățământ preșcolar din sistemul public, pentru primirea copiilor la activități recreative în perioada vacanței de vară.

Astfel, in perioada 16.06-19.06.2020, parintii copiilor inscrisi in gradinite in anul scolar 2019-2020, au avut posibilitatea de a-si depune cererile referitoare la nevoia de inscriere pentru perioada de vara.

Ministerul Educației și Cercetării recomandă reluarea activităților cu prudență,

acordând prioritate protecției și stării de bine a copiilor și răspunsului pozitiv față de

solicitările părinților care au nevoie de sprijin în această perioadă.

Părinții/aparținătorii care au venit în contact cu o persoană confirmată cu SARS COV-2 nu vor aduce copilul la grădiniță și vor urma procedurile prevăzute de legislația învigoare.

 

ATENȚIE!

PARTICIPAREA COPIILOR LA ACTIVITĂȚILE EDUCAȚIONALE, ÎN PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ, VA FI

DECISĂ ȘI ASUMATĂ DE PĂRINȚII ACESTORA.

Copiii vor reveni la grădiniță cu aviz epidemiologic. Preșcolarii cu boli

infectocontagioase acute nu vor fi aduși la grădiniță.

In Ghidul postat pe siteul ISJ sunt prevazute conditiile necesare pentru procesul de reluare a activitatilor in gradinita.

 Descarca / Vizualizeaza Ghid

Nota Inscriere Gradinita 2016

În vederea derulării optime a procesului de reînscriere  şi înscriere a copiilor  în învaţământul  preşcolar pentru anul şcolar 2015-2016, vă rugăm să respectaţi toate precizările din adresa M.E.C.Ş. nr.36977 din 21.04.2015. Reînscrierile copiilor in grădiniţă vor începe pe 27 aprilie 2015iar înscrierile se vor derula în intervalul 11 mai - 1 august 2015utilizând obligatoriu aplicaţia informatică SIIIR, modulul Înscrierea în grădiniţe.