1. Metodologia privind acordarea gradației de merit 2020-2025-OMEC 3307/2020 -ANEXA la OMEC 3307/2020

2. Fișe de evaluare

3. Numărul de gradații de merit pe categorii de personal/discipline