ANUNȚ IMPORTANT
 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMEC 4549/2020 PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ SE SUSPENDĂ ÎNSCRIERILE ȘI ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE
 
 
 
Având în vedere punctul 34 din OMEC nr. 4302/2020:
34. La articolul 65, după alineatul (16) se introduc două alineate noi, alineatele (17) și (18), cu următorul cuprins:
„(17) Candidații care depun cereri de înscriere, conform alin. (1), însoțite de fișe de înscriere și cărora li se înregistrează datele de înscriere, conform alin. (5), într-un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic.
(18) Candidații care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt județ sau în municipiul București, în care nu a susținut proba scrisă, depun cereri în acest sens, în perioada prevăzută în Calendar, la inspectoratul școlar din județul/municipiul București în care solicită repartizarea și informează, în scris, inspectoratul școlar din județul în care a susținut proba scrisă.” 
 
NU MAI ARE SENS INSCRIEREA CANDIDATILOR IN 2 SAU MAI MULTE JUDETE. ACOLO UNDE SE INSCRIE SUSTINE PROBA SCRISA. 
DUPA SUSTINEREA PROBEI SCRISE CANDIDATUL SE POATE ORIENTA IN CE JUDET DORESTE SA SE REPARTIZEZE .
 NU ARE SENS CA UN CANDIDAT SA DEPUNA 2 SAU MAI MULTE DOSARE IN JUDETE DIFERITE.
 

Inscriere 18-29 iunie 2020 INTRE ORELE 10.00-15.00  LA SEDIUL ISJ MEHEDINȚI

Proba scrisă 15 iulie 2020

Cadrele didactice care au participat la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în ultimii 3 ani vor transmite DOAR cererea de înscriere pentru sesiunea 2020 a concursului pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cerere înscriere titularizare 2020

Modificări operate în metodologia de mobilitate a personalului didactic din cauza dinamicii epidemiei de COVID-19:

  • Proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate - pentru anul în curs - prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”.
  • O altă modificare prevede că documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.
  • Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare.
  • Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.

► Resurse: ordinul de ministru nr. 4.302/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019

 

ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2020

LA SEDIUL ISJ MEHEDINȚI 27.05.2020-MIERCURI

 

ORA 9.00- GEOGRAFIE 1 CANDIDAT

ORA 9.10-CHIMIE-FIZICĂ -1 CANDIDAT

ORA 9.20 PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - 9 CANDIDAȚI

ORA 9.45 PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - 1 CANDIDAT

ORA 10.00 LIMBI MODERNE -1 CANDIDAT

ORA 10.10 MATEMATICĂ -3 CANDIDAȚI

ORA 10.30 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 1 CANDIDAT

ORA 10.45 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNA 4 CANDIDAȚI

ORA 11.00- DISCIPLINE TEHNICE-TIC - 1 CANDIDAT

ORA 11.10 MUZICĂ -1 CANDIDAT

 OBS. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR

1.obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite.

2.respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space)

3. accesul în sediul ISJ MH va fi organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

4. nu se permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,30C;

5. se va  asigura dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane pe coridoare/casa scării, etc