Proba scrisă se desfășoară în data de 17 iulie 2017 începând cu ora 900 și durează maximum 90 de minute.

Accesul candidaților în săli se face în intervalul orar 8,00 - 8,30, pe baza buletinului / cartii / adeverintei de identitate / permisului auto sau pasaportului.

Candidatilor Ie este  interzis  accesul  in  sala  cu genti,   posete,  ziare,   reviste,   carti,  caiete , notite   sau  alte  materiale   documentare,    rnijloace   electronice, telefoane   mobile  sau  alte  mijloace   de comunicare   la distanta.  Materialele   interzise   vor  fi depuse  in sala de depozitare  a obiectelor   personale,   inainte  de intrarea  in sala in care  se desfasoara   proba  scrisa.