Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, în parteneriat cu Asociația Youthopolis (coordonator) și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți (partener) desfășoară proiectul local “Ai reziliență, ai parte”.
Proiectul, care este implementat în perioada septembrie- noiembrie 2021, are drept scop creșterea nivelului de reziliență pentru 30 de tineri mehedințeni cu vârsta între 14 și 19 ani, în contextul epidemiei de Covid-19.

Scopul proiectului va fi atins prin următoarele obiective:
- Dobândirea de informații științifice privind răspândirea virusului SARS-COV-2;
- Creșterea nivelului de înțelegere privind mecanismele emoționale ale tinerilor;
- Îmbunătățirea competențelor de a folosi instrumente practice pentru creșterea rezilienței.

Toate activitățile vor fi selectate astfel încât să răspundă direct obiectivelor proiectului și să genereze reziliență și stare de bine pe termen lung.
Activitățile propuse vor avea la bază o combinație optimă de informații teoretice și exerciții din sfera metodologiei non-formale, care vor contribui la următoarele transformări ale participanților:
-abilități crescute de adaptare la diferite situații;
-capacitatea de a selecta metode de coping emotional;
-cultivarea în mod constructiv a umorului, gândirii pozitive, optimismului și a tehnicilor de relaxare;
-lărgirea posibilității de gânduri și acțiuni pe care le vor putea întreprinde pentru creșterea stării de bine.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Concursului Local de Proiecte de Tineret 2021 de Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană de Sport și Tineret Mehedinți.

Link proiect