Anunț pentru selecția experților/membrilor din echipa de proiect din cadrul proiectului EduForm-Educație incluzivă de calitate prin formare profesională continuă-POCU/73/6/6

-ANUNȚ

-Procedura de selecție

REZULTATE SELECTIE DOSARE - PROIECT EduForm

REZULTATE INTERVIU - PROIECT EduForm