Analiza Curriculum Vitae al candidatilor

Comisia 1; Comisia 2Comisia 3; Comisia 4; Comisia 5

Proba de interviu

Comisia 1; Comisia 2Comisia 3;  Comisia 4; Comisia 5

Rezultate inainte de contestatii

Comisia 1Comisia 2; Comisia 3Comisia 4; Comisia 5, Comisia 5

Rezultate contestatii

Contestatii 25.07.2017

 ERATA

Candidații pot contesta punctajul acordat  la  oricare din probele de concurs. Contestațiile se depun la Inspectoratul Școlar Județean Mehedinti,  în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă (proba C – interviu), conform art.21 alin.3 din OMEN  nr.3969/2017.

Sesizarea neregulilor sau a disfuncționalităților la concursul de director si director adjunct se poate face prin:

TEL VERDE MEN - 0 800 801 100

 TEL VERDE ISJ MH - 0 800 816 252

sau pe site-ul http://www.educatiepentruviitor.ro/