Proba scrisă se desfășoară în data de 17 iulie 2017 începând cu ora 900 și durează maximum 90 de minute.

Accesul candidaților în săli se face în intervalul orar 8,00 - 8,30, pe baza buletinului / cartii / adeverintei de identitate / permisului auto sau pasaportului.

Candidatilor Ie este  interzis  accesul  in  sala  cu genti,   posete,  ziare,   reviste,   carti,  caiete , notite   sau  alte  materiale   documentare,    rnijloace   electronice, telefoane   mobile  sau  alte  mijloace   de comunicare   la distanta.  Materialele   interzise   vor  fi depuse  in sala de depozitare  a obiectelor   personale,   inainte  de intrarea  in sala in care  se desfasoara   proba  scrisa.

În Monitorul oficial  428/09.06.2017  a fost publicat OMEN nr. 3969/2017 care aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Calendarul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar