Descarcă / Vizualizează

Descarcă / Vizualizează

Rezultate finale concurs directori/directori adjuncți iunie-octombrie 2022

Rezultate interviu 28.09.2022

Rezultate interviu 27.09.2022

Rezultate interviu 26.09.2022

Anunț contestații probă interviu

Telverde

Anunț opțiuni candidați concurs directori proba interviu

Graficul de desfășurare a probei de interviu

Anunt Centrul de interviu

Lista finală cu situații-problemă - proba interviu

Procedura 31419/2022- interviu concurs directori iunie-octombrie 2022

Anunț candidati admiși proba scrisă pentru înregistrarea opțiunilor pe platforma informatică

Rezultate finale in urma contestatiilor

Rezultate contestatii

Anunt solutionare contestatii

Anunt contestatii

Model cerere contestatie

 

Rezultate proba scrisa

 

 

Anunt candidati proba scrisa

Repartizarea candidatilor pe centre de examen

 

 

Lista finală cu rezultatele candidaților admiși la concursul de directori și directori adjuncți, sesiunea iunie-octombrie 2022

Lista candidaților admiși la evaluarea dosarelor concurs director, director adjunct sesiunea iunie octombrie 2022.

Anunt concurs dir-dir adjunct iunie-oct 2022

Lista posturi vacante concurs dir-dir adj iunie-oct 2022

Fisa Post director adjunct

Fisa post director

Bibliografie

Procedura de utilizare a platformei de inscriere

Monitorul_Oficial_Partea_I_nr._623_Concurs_directori

Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-771Bis

ANUNȚ PRIVIND NUMIREA PRIN

DETAȘARE ÎN INTERESUL  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ÎN FUNCȚIILE VACANTE DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT, DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL

MEHEDINȚI ÎNCEPÂND CU IANUARIE 2022, URMARE A HOTĂRÂRII CU NR. 374/15.12.2021 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ MEHEDINTI

 

A N U N T

 

1. LISTA POSTURILOR RĂMASE VACANTE URMARE A ORGANIZĂRII CONCURSULUI DE OCUPARE DIN PERIOADA SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 2021

2. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND NUMIREA PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ÎN FUNCȚIILE VACANTE DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT, DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI

3. LINK-UL PENTRU ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA OCUPĂRII PRIN DETAȘARE A UNEI FUNCȚII DE CONDUCERE RĂMASE VACANTE ÎNCEPÂND CU IANUARIE 2022:

https://forms.gle/cyfu2B2qajagiHN87 

 4. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

5. ACORD DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN VEDEREA  OCUPĂRII UNEI FUNCȚII DE CONDUCERE VACANTE ÎNCEPÂND CU IANUARIE 2022

6. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PRIVIND NUMIREA  PE O FUNCȚIE DE CONDUCERE PRIN DETAȘARE  ÎN PERIOADA DECEMBRIE 2021-IANUARIE 2022 

7. CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU FUNCȚIILE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT UNDE AU FOST DEPUSE MAI MULTE DOSARE PENTRU ACEEAȘI FUNCȚIE