Link către apelul video: https://meet.google.com/own-pziq-akz

Descarca / Vizualizeaza

 

1. 27 iulie 2023 ora 9.30- ONLINE GOOGLE MEET

Repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

Lista posturilor pentru ședința din 27.08.2023.

2.  28 iulie 2023 ora 10.00 - ONLINE GOOGLE MEET

Repartizarea

  • cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
  • cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
  • cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
  • cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;
  • repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2023, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

3. 17 august 2023 ora 9.00  - ONLINE GOOGLE MEET

Soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

  • cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie;
  • cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
  • cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice prevăzute la art. 53 alin. (5) din Metodologie;
  • cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;