1. Cerere completare normă

2. Cerere transfer pentru restrângere de activitate pentru ISJ

3. Cerere obținere acord unitate de învățământ

4. Cerere detașare pentru restrângere nesoluționată

5. Calendar completare de normă didactică

6. Legislație completare normă didactică

7. Model adeverință structură post

8. Cerere unitate școlară pentru transfer pentru titularii aflați în restrângere începând cu 01.09.2022 (detașare pentru restrângere nesoluționată în anul școlar 2022-2023)

9. Cerere ISJ pentru transfer pentru titularii aflați în restrângere începând cu 01.09.2022 (detașare pentru restrângere nesoluționată în anul școlar 2022-2023)

10. Calendar etapă transfer pentru titularii aflați în restrângere începând cu 01.09.2022 (detașare pentru restrângere nesoluționată în anul școlar 2022-2023)

11. Legislație etapă transfer pentru titularii aflați în restrângere începând cu 01.09.2022 (detașare pentru restrângere nesoluționată în anul școlar 2022-2023)

12. Legislație restrângere totală de activitate

13. Calendar restrângere de activitate

Lista cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate

 Eventualele contestații se depun la secretariatul ISJ Mehedinți în perioada 28-29.02.2023.

Punctaje acordate la completare normă/restrângere de activitate

Lista posturilor vacante/rezervate

ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE-SEDIUL ISJ MEHEDINȚI, ORA 9,00

VINERI 10 MARTIE 

COMPLETARE DE NORMĂ ORA 9.00

RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ORA 10.00

Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2023-2024 se va desfășura în conformitate cu prevederile OME 6218/9.11.2022, apărut în MO cu nr.1095 /14.11.2022

ȘEDINȚE DE REPARTIZARE iulie-august 2023

Calendarul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2023-2024

Ordinea etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2023-2024

Programarea unităților de învățământ cu proiectul de încadrare pentru anul școlar 2023-2024 la ISJ Mehedinți

MODEL-anexe proiect de încadrare 2023-2024

Fișa de evaluare a activității profesionale, didactice și științifice- etape mobilitate anul școlar 2023-2024

                     ETAPE DE MOBILITATE 2023/2024:

1. Întregire normă didactică începând cu 01.09.2023

2. Menținere în activitate ca și personal didactic titular în anul școlar  2023-2024

3. Constituirea  normei didactice de predare în anul școlar 2023-2024

4. Restrângere de activitate începând cu 01.09.2023 (completare de normă și transfer pentru restrângere de activitate)

5. Modificare contract individual de muncă de 1 an pe viabilitatea postului/catedrei (art. 93^1 din LEN)

6. Pretransfer cadre didactice începând cu 01.09.2023

7. Prelungirea duratei  contractelor individuale de muncă în anul școlar 2023-2024

8. Detașare la cerere începând cu 01.09.2023

9. Detașare în interesul învățământului începând cu 01.09.2023

10. Concurs național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice

11. Concurs județean de ocupare a posturilor/catedrelor didactice

12. Plata cu ora începând cu 01.09.2023

POSTURI/CATEDRE  VACANTE PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2022/2023

 1. Colegiul Tehnologic C-tin Brâncoveanu-Baia de Aramă

  2. Colegiul Tehnologic C-tin Brâncoveanu-Baia de Aramă

3. Școala Gimnazial Pristol-8 ore matematica

4. Centrul Județean de Excelență Mehedinți 2 ore psiholog

5. Centrul Județean de Excelență Mehedinți 2 ore psiholog ianuarie 2023

În cazul în care niciun cadru didactic cu note peste 5 la concursurile de titularizare din anii 2022,2021,2020 sau cu media de repartizare peste 7 la concursurile de titularizare din anii 2022,2021,2020,2016,2017,2018,2019 sau cu note peste 5 la concursul judetean 2022 nu este repartizat de ISJ Mehedinți,, unitatea de învățământ  cu personalitate juridică ce vacantează postul/catedra va organiza concurs conform prevederilor OMEN 4959/2013.

Angajarea  prin plata cu ora este de competența unității cu personalitate juridică conform prevederilor art. 254, alin (3) din LEN 1/2011.

Concursul va fi organizat după 30 de zile de la data în care catedra/postul sunt afișate pe site-ul ISJ Mehedinți. 

In fiecare zi de vineri, ora 11.00, ISJ Mehedinți organizează ședință de repartizare la sediul ISJ,etaj II, pentru posturile/catedrele vacante/rezervate publicate până la data ședinței de repartizare.

Joi 15.09.2022, la ora 10.00 la ISJ Mehedinți ședință de repartizare pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul special conform HCA 430 din 14.09.2022.

Precizări pentru posturi ce se vacantează pe parcursul anul școlar 2022/2023

Anunt

 

În vederea ocupării prin detașare în interesul învățământului a posturilor vacante de director adjunct la Colegiul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Baia de Aramă și director adjunct la Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Orșova se pot depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți acorduri de detașare până joi, 24.11.2022, ora 16.

Se pot depune pana pe 07.11.2022 ora 12.00 acordurile privind ocuparea functiei de Inspector management institutional

Se pot depune pana pe 13.10.2022 ora 15.00 acordurile privind ocuparea functiei de Inspector Invatamant profesional si tehnic

Se pot depune pana pe 14.10.2022 ora 13.00 acordurile privind ocuparea functiei de director adjunct pentru Liceul Traian Lalescu - Orsova