1. Cerere de pretransfer 2023 pentru ISJ

2. Cerere obtinere acord de principiu pretransfer 2023 (in situatia mentinerii starii de alerta nu se depune la unitatile de invatamant)

3. Cerere pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant scris 2023

4. Calendar etapa de pretransfer 2023

5. Legislație etapă de pretrnasfer 2023

6. Anexele 4-12 din Metodologia privind desfasurarea probelor practice sau orale în profilul postului

7. Adeverința privind structura postului 2023-2024

Lista cadrelor didactice ce au depus dosare pentru etapa de pretransfer/modificare repartizare/schimb de posturi începând cu 01.09.2023-punctaje acordate de către comisia de mobilitate din ISJ Mehedinți

Contestații la punctaj

1. Chilom Mihaela Mioara -102,4 puncte

Contestații la acordurile emise de unitățile de învățământ

1. Andrițoiu Natalia-respins-nu a depus în termenul stabilit, nu a contestat hotărârea CA a Școlii Primare Pădina Mare

ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE-21.04.2023-SEDIUL ISJ MEHEDINȚI

PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

9.00-LLR-LIMBI MODERNE

9.30 -MATEMATICĂ-FIZICĂ-CHIMIE-BIOLOGIE

9.45 -ISTORIE-GEOGRAFIE

10.00-RELIGIE ORTODOX--ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL-PROFESORI CONSILIERI

10.30 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT-ARTE-PALATE ȘI CLUBURI

10.45-ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC

11.30 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

12.30 ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR-EDUCAȚIE TIMPURIE

13.00 SITUAȚII SPECIALE

14.00 SCHIMB DE POSTURI PRIN CONSIMȚĂMÂNT SCRIS

14.30 MODIFICARE REPARTIZARE PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI

 16.00 SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR PRETRANSFERURI URMARE A ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE DIN ALTE JUDEȚE