Centrul de Concurs este la Colegiul National Traian , Dr. Tr. Severin, MH.

 Accesul in sali se face intre orele 8.30-9.00, 28.08.2018.

Afișarea pe săli a candidatilor.

 

Calendar și precizări metodologice

Model cerere înscriere concurs

Model declarație incompatibilități

Anunț certificat medical

PRECIZĂRI PRIVIND REPARTIZĂRILE DIN PERIOADA 25-26 IULIE 2018

LISTA CADRELOR DIDACTICE DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI ÎNSCRISE ÎN MAI MULTE JUDEȚE

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ȘEDINȚA DIN 25 IULIE 2018

LISTA CADRELOR DIDACTICE CE POT PARTICIPA LA ȘEDINȚA DIN 26.07.2018:

-CADRU DIDACTIC CU STATUT DE TITULAR, PARTICIPANT LA CONCURSUL DIN 11 IULIE 2018 ȘI CU NOTA LA PROBA SCRISĂ PESTE 7

 

ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE ÎNCEP LA ORA 10.00 PENTRU TOATE DISCIPLINELE

Centrul de Concurs-Colegiul Național Traian, Dr. Tr. Severin

Accesul in sali intre 8.00-9.00-11.07.2018

Repartizare pe săli

NR. GRADAȚIILOR DE MERIT APROBAT ÎN ȘEDINȚA CA A ISJ MH DIN 14.05.2018 în baza hotărârii cu nr. 5 din 14.05.2018 a comisiei paritare a ISJ MH-sindicate reprezentative la nivel ramură învățământ MH:

 

OBS. La nivelul județului Mehedinți există 291,75 norme personal didactic auxiliar, din pocentul de 16% rezultând 46 gradații de merit aflate deja în plată, acestea  fiind distribuite în anii anteriori 2015 -19, 2016-10, 2017-17.

Nr. de locuri repartizate pe categorii de personal  (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare și control/ didactic auxiliar) și discipline domenii se află în Hotărârea cu nr. 170/14.05.2018 a CA al ISJ MH, punctajul minim fiind stabilit la 65 puncte.

Lista cuprinzand punctajele acordate în urma evaluarii

Eventualele contestații se depun în perioada 19-23 iulie 2018 la secretariatul ISJ Mehedinți în programul de lucru 8-16.30 (L-J), 8-14.00 (V)

Hotărârea comisiei paritare privind redistribuirea gradațiilor de merit 2018-23.07.2018:

educatoare: 15, invatatori: 17, matematica:7, LLR:5, fizica 1, chimie 4, limba engleza 4, limba franceza 2, istorie 3,religiei ortodoxa 2, special 3, geografie 1,

biologie 1, educatie fizica si sport 7,educatie tehnologica 1, tehnic 9,palatul copiilor 2,educatie muzicala 1, informatica 3,conducere indrumare si control 14

Punctaje acordate în urma contestațiilor-afișat 26.07.2018

Lista finală cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare gradații de merit 2018/2023-afișat 27.07.2018

GRILE  DE EVALUARE SPECIFICE:

 

1.educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;

2.invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;

3.profesori;

4.maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;

5.cadre didactice din invatamantul vocational;

6.cadre didactice din cluburile sportive scolare;

7.cadre didactice din palatele si cluburile copiilor si elevilor;-modificare MEN -21.05.2018

8. cadre didactice din invatamantul special;

9. personal de conducere, indrumare si control;

10.personal didactic auxiliar;

OBS. s-a elaborat grila de evaluare cu criterii și subcriterii comune pentru fiecare functie didactica auxiliara prevazuta in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.personal de conducere din cluburile sportive scolare;-modificare MEN -21.05.2018

12.personal de conducere din palatele si cluburile copiilor si elevilor.

 

CERERE DE INSCRIERE GRADATIE DE MERIT 2018