Selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct/inspector școlar, prin detașare în interesul învățământului, pentru anul școlar 2018-2019

Programare interviuri:

                                        directori: 14.08.2018-ora 8.00 :CSS Severin, Scoala Gimnaziala Breznita Motru, Scoala Gimnaziala Sovarna,Școala Gimnaziala Husnicioara,Școala Gimnazială nr.3, Dr. Tr. Severin,Școala Gimnazială nr.6, Dr. Tr. Severin,Școala Gimnazială C-tin Negreanu, Dr. Tr. Severin,Liceul Gheorghe Ionescu Șișești,Școala Gimnazială Gruia, Școala Gimnaziala Vlădaia

                                                        14.08.2018-ora 10.00 Școala Gimnaziala Strehaia,CSS Orsova, Școala Gimnaziala Bala

                                         inspectori: 14.08.2018-ora 12.00: matematică, informatică,minorități, educație fizică și sport,tehnic,geografie

                                                             14.08.2018-ora 13.00 limba și literatura română, limbi moderne,management instituțional,monitorizare programe privind accesul la educație, chimie,istorie-socio-umane

                                                             14.08.2018-ora 14.00 activități extrașcolare, dezvoltarea resursei umane,educație timpurie

                                                             14.08.2018-ora 15.00 proiecte educaționale, educație permanentă

 

 

ANUNT IMPORTANT -07.08.2018

1.CADRELE DIDACTICE CE ȘI-AU DEPUS ACORDURILE DUPĂ 01.08.2018 NU VOR FI PROGRAMATE LA INTERVIURILE PRIVIND SELECȚIA ÎN VEDEREA NUMIRII PRIN DETAȘARE ÎNCEPÂND CU 01.09.2018.-conform prev. anexa nr. 19, punctul 12 din OMEN 5485/2017 cu modificările și completările ulterioare.

2. COMISIA VA SUSȚINE INTERVIURI DOAR PENTRU FUNCȚIILE VACANTE ANUNȚATE PUBLIC PÂNĂ LA 01.08.2018, conform Hotărârii CA din 30.07.2018

3. AVÂNDU-SE ÎN VEDERE CONCEDIILE DE ODIHNĂ DIN CADRUL ISJ MH DIN ACEASTĂ PERIOADĂ, DAR ȘI ZILELE LIBERE DIN 15-17 AUGUST toate interviurile vor fi programate în ziua de 14.08.2018, începând cu ora 8.00.

Anunț

Lista funcțiilor vacante:

            -îndrumare și control din cadrul ISJ Mehedinți

            -director al unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică

Procedura de selecție:

Fișa de evaluare interviu:

              -îndrumare și control din cadrul ISJ Mehedinți

             -director al unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică

Programare interviu:

           -funcții de îndrumare și control-14.08.2018

           -funcții de conducere 16-17.08.2018

Bibliografie:

1. Legea educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

2. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

3. OMEN 5485/2017, cu modificările și completările ulterioare

4. OMECTS 5547/2011, cu modificările și completările ulterioare

5. OMENCS 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare

6. OMECTS 5530/2011,cu modificările și completările ulterioare

Prelungire contracte de muncă în anul școlar 2018/2019 cu media peste 7 și examen de definitivat

Atașat lista cadrelor didactice pentru care ISJ Mehedinți a emis decizii privind prelungirea contractelor de muncă pentru anul școlar 2018/2019 urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 81 din OMEN 5485/2017, cu modificările și completările ulteiroare. Aceste cadre didactice nu mai trebuie să participe la ședințele de repartizare din perioada 21-30 august 2018.

Orice neconcordanță va fi semnalată compartimentului resurse umane din cadrul ISJ Mehedinți în vederea remedierii.

În perioada 30.07.2018-14.08.2018 vă rugăm să nu contactați compartimentul resurselor umane din cadrul ISJ Mehedinți.

Descarcă

Centrul de Concurs este la Colegiul National Traian , Dr. Tr. Severin, MH.

 Accesul in sali se face intre orele 8.30-9.00, 28.08.2018.

Afișarea pe săli a candidatilor.

 

Calendar și precizări metodologice

Model cerere înscriere concurs

Model declarație incompatibilități

Anunț certificat medical

PRECIZĂRI PRIVIND REPARTIZĂRILE DIN PERIOADA 25-26 IULIE 2018

LISTA CADRELOR DIDACTICE DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI ÎNSCRISE ÎN MAI MULTE JUDEȚE

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ȘEDINȚA DIN 25 IULIE 2018

LISTA CADRELOR DIDACTICE CE POT PARTICIPA LA ȘEDINȚA DIN 26.07.2018:

-CADRU DIDACTIC CU STATUT DE TITULAR, PARTICIPANT LA CONCURSUL DIN 11 IULIE 2018 ȘI CU NOTA LA PROBA SCRISĂ PESTE 7

 

ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE ÎNCEP LA ORA 10.00 PENTRU TOATE DISCIPLINELE