CRITERIILE SPECIFICE AVIZATE DE CĂTRE COMISIA DE MOBILITATE A ISJ MH VOR FI AFISATE PE 30.03.2018

COLEGIUL NATIONAL TRAIAN

COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE TITEICA

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN ODOBLEJA

LICEUL DE ARTE I. ST. PAULIAN

ȘCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GRECESCU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALICE VOINESCU

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.5

SCOALA GIMNAZIALA THEODOR COSTESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR.14

SCOALA GIMNAZIALĂ ILOVAT

SCOALA GIMNAZIALA VANJU MARE

GRADINITA CU PP NR. 1 ORSOVA

GRADINITA CU PP NR. 3 DR. TR. SEVERIN

GRADINITA CU PP NR. 7 DR. TR. SEVERIN

LEGISLAȚIE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Calendar concurs
 • Instrucțiuni înscriere
 • Calculul mediei de departajare
 • Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate sesiunea 2018 pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2018 se va face în perioada 7 – 8 mai 2018 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, conform programării atașate. Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 • Candidații absolvenți 2018 validează fișa de înscriere în zilele de și 9 iulie 2018, conform programului atașat. La validare, candidații vor prezenta în original adeverința care atestă finalizarea studiilor (bacalaureat/ licență/ master) și a pregătirii psihopedagogice (nivel I/ II). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

DOCUMENTE CANDIDAȚI

                                           2.CERERE TIP pentru candidatii titulari care solicita detasare la cerere prin concurs specific (punctaj) - sesiunea 2018

                                           3.CERERE TIP pentru candidatii care solicita participarea la concurs si prelungirea contractului individual de munca in 2018-2019

                                           4.CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2017 sau 2016

                                           5.CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2015

                                           6.CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2014, 2013, 2012

 • Adeverință concurs candidat titular
 • Adeverință concurs candidat netitular
 • Adeverință note inspecții definitivat
 • Aviz detașare

PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ŞI INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

PROGRAMARE INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ
 

PROBA SCRISĂ CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

CENTRUL DE EXAMEN PROBA SCRISĂ

PROCEDURA PROBA SCRISĂ

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PENTRU PROBA SCRISĂ

INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI PROBA SCRISĂ

DOCUMENTE COMISII

 • PROCEDURA PRIVIND PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ȘI INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
 • Proces verbal inspecție la clasă
 • Proces verbal proba practica
 • Anexa 4 Fișa de evaluare a lecției
 • Anexa 4 Fișa de evaluare a lecției centre și cabinete de asistență psihopedagogică
 • Anexa 5 Proba practică muzică, coregrafie, arta actorului
 • Anexa 6 Proba orală limba modernă/ maternă
 • Anexa 7 Proba practică informatică
 • Anexa 8 Proba practică palate și cluburi ale copiilor
 • Anexa 9 Proba practică maiștri instructori
 • Anexa 10 Proba practică CSS
 • Anexa 11 Proba practică arte plastice

LEGISLAȚIE

CALENDAR

 • Calendar

DOCUMENTE CADRE DIDACTICE

DOCUMENTE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

DOCUMENTE COMISIA JUDEȚEANĂ

 • Lista posturilor vacante/ rezervate
 • Punctaje dosare pretransfer
 • Soluționare contestații CA
 • Punctaje finale dosare pretransfer
 • Titulari înscriși la pretransfer în alte județe
 • Program ședintă publică pretransfer consimțit