REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURSUL NAȚIONAL DIN DATA DE 13.07.2022

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR-19 IULIE-până la ora 21.00 și 20 IULIE 2022 -PÂNĂ LA ORA 12.00

CERERE TIP -pentru depunere contestații

 

 

 

Listele cuprinzând candidații care au dreptul de participa la proba scrisă 

VALIDARE ÎNSCRIERE CONCURS PENTRU ABSOLVENȚII 2022

PERIOADA 6-8 IULIE 2022 LA ISJ MEHEDINȚI ÎNTRE ORELE 9.00-13.00

PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 13 IULIE SE DESFĂȘOARĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC DOMNUL TUDOR, STR. I.C. BRĂTIANU, NR. 7

Aceesul candidaților este permis între orele 7.00 -8.00.

 

Program înscrieri de luni până joi între orele 9.00-15.00

Vineri 9-13.00

 

VALIDAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE SE REALIZEAZĂ ÎN PERIOADA 16-20.05.2022 LA LICEUL TEHNOLOGIC DOMNUL TUDOR ÎN INTERVALUL ORAR 10.00-14.00.

NEPREZENTAREA LA VALIDARE ATRAGE RESPINGEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS.

PLANIFICARE/REZULTATELE INSPECȚIILOR/PROBELOR PRACTICE DIN PERIOADA 24 MAI 2022-10 IUNIE 2022

CINE NU SE REGĂSEȘTE ÎN TABEL ---:>> NU A VALIDAT DOSARUL DE ÎNSCRIERE PÂNĂ LA DATA DE 20 .05.2022

CINE NU APARE CU NOTA DE ECHIVALARE DE LA EXAMENUL DE DEFINITVARE ---->> NU A DEPUS CERERE LA SECRETARIATUL ISJ CONFORM ANUNȚULUI POSTAT ȘI MODELUL CERERII DE ECHIVALARE

Lista cadrelor didactice angajate pe perioada viabilității postului/catedrei care participă la concursul național de titularizare sesiunea 2022

Lista posturilor vacante/rezervate pentru concurs la nivel naţional se regăsește la: https://www.edu.ro/titularizare_2022

Discipline de concurs 2022

Legislație-concurs 2022

Calendar concurs național 2022

CERERE tip înscriere concurs 2022

FIȘA TIP de înscriere concurs 2022

Anexele privind probele practice/orale

Pregătirea psihopedagogică

Anunț certificat medical depus la dosar

Validarea fișelor de înscriere

Cerere recunoaștere notă inspectie definitivat sesiunea 2022

Model declaratie privind incompatibilitatile

Model Adeverinta inscriere la concurs angajati pe viabilitate postului

Adeverință structura post(numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului)

Anexa nr. 16 Specializari inv special

IMPORTANT CAZIERELE JUDICIARE ȘI ADEVERINȚELE DE INETGRITATE COMPORTAMENTALĂ VOR FI RIDICATE INSTITUȚIONAL DE CĂTRE ISJ MH.

email dedicat pentru concurs național 2022 (inclusiv depunere dosare în format electronic) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 ANUNȚ

posturi vacante de director/director adjunct pentru care se organizează concurs-2022

Rezultate finale in urma contestatiilor

Rezultate proba interviu 25.03.2022 

Rezultate proba interviu 24.03.2022 

Rezultate proba interviu 23.03.2022 

Rezultate proba interviu 22.03.2022 

Rezultate proba interviu 21.03.2022 

Rezultate proba interviu 18.03.2022

Rezultate proba interviu 17.03.2022

Rezultate proba interviu 16.03.2022

Anunț contestații probă interviu sesiunea 2022

Decizie Comisii interviu

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBEI DE INTEVIU

 Anunt centru de examen proba interviu

LISTA opțiunilor candidaților pentru unitatea de învățământ, respectiv funcția pentru. care candidează, in cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director 9i director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - sesiunea ianuarie-aprilie 2022

Decizie comisie interviu

Procedura interviu sesiunea 2022

Lista finala cu situatii problema pentru concursul de directori - proba interviu

Rezultate finale in urma sustinerii probei scrise 

Rezultate in urma sustinerii proba scrisa

Repartizare candidati

Anunt contestatii concurs directori

Anunt sustinere concurs sesiunea ianuarie 2022 pentru pesoanele aflate in carantina/izolare 

Rezultatele înregistrate în urma reevalurii lucrarilor candidatilor care au depus contestatie

Rezultate inregistrate in urma probei scrise

Anunț privind depunere contestatii

Anunț privind depunerea declaratiei si a documentelor doveditoare de catre candidatii aflati in carantina/izolare

Anunț desfășurare probă scrisă Concurs directori sesiunea 2022

Repartizarea candidatilor pe centre de examen  la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din județul Mehedinți, sesiunea februarie 2022

LISTA candidaților admiși la evaluarea dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din județul Mehedinți, sesiunea februarie 2022

 OME 3026/2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

OME 4597 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

OME 5195/03/09/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

BIBLIOGRAFIE pentru concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sesiunea 2022

Procedură de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul  pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Până în data de 25 ianuarie, ora 23:59, cei interesați să participe la concurs își pot crea cont, se pot înscrie și pot încărca (în format digital) actele necesare dosarului, în câteva minute, la orice oră din zilele alocate înscrierilor, accesând https://concursdirectori.edu.ro  

 

TEL VERDE ISJ MH - 0 800 816 252

Program

Luni-Joi orele 08.00-16.30, Vineri 08.00-14.00

Tel verde Ministerul Educatiei

 - 0 800 801 100

1. Cerere pretransfer/modificare repartizare depunere ISJ începând cu 01.09.2022

2. Cerere pentru acord pretransfer/modificare repartizare unitate de învățământ

3. Prevederi metodologice pretransfer 2022

4. Calendar pretransfer 2022

5. Fișa evaluare etape mobilitate 2022-2023

6. Lista punctajelor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer-sesiunea 2022. Eventualele contestații  se depun în perioada 28-29.03.2022 la secretariatul ISJ MH în intervalul orar 8-16.30.

 

 

I. ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE cadre didactice titulare 7 APRILIE LA SEDIUL ISJ MH

1. invatator- 9.30

2. educatoare 9.45

3.matematica 10.00

4.limba și literatura română 10.05

5. limbi moderne 10.15

6.fizica -chimie-biologie  10.20

7.istorie 10.25

8. consiliere psihopedagogica 10.30

9. educatie fizica si sport 10.35

10. religie ortodoxă-înv. special 10.40

11. alte situații speciale 11.00

II.ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE cadre didactice angajate pe perioada viabilității postului 7 APRILIE LA SEDIUL ISJ MH

1. toate disciplinele 11.15