Centrul de concurs -COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN-DR.TR.SEVERIN-BD. CAROL I, NR. 6

INFORMAȚII CANDIDAȚI-ÎNSCRIERE CONCURS

 

FISA INSCRIERE TITULARIZARE 2018

 

Informare unitati de invățământ particular:

 Lista finală a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inclusiv pentru unităţile de învăţământ particular, se publică la data de 19 aprilie 2018 pe pagina de web a MEN, secțiunea titularizare 2018, pe pagina web a inspectoratelor şcolare şi la avizierele inspectoratelor şcolare.
La publicarea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată se va ţine seama de prevederile art. 4 (6), 8 (12), 16 (3), 24 (7), 30 (2), 33 (12) şi 41 din Metodologie.
Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanţă cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2018, aprobat prin OMEN nr. 3108/2018, denumit în continuare Centralizator, cu respectarea prevederilor Metodologiei.

Lista punctajelor pentru cadrele didactice ce au solicitat pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant incepând cu anul școlar 2018/2019

obs. Eventualele contestații se vor depune la secretariatul ISJ MH in perioada 16-17.04.2018, interval oraI 8.00-16.30

Informare privind pretransferul consimțit în anul școlar 2018/2019

Descarcă

Condițiile specifice pretransfer 2018/2019 avizate de către comisia de mobilitate a ISJ Mehedinți :

C.J.R.A.E. MEHEDINȚI

SCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE GRECESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR. 14

SCOALA GIMNAZIALA BUTOIESTI

COLEGIUL NATIONAL TRAIAN

COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE TITEICA-cu excepția criteriului 3 care nu se avizează

PALATUL COPIILOR DR. TR. SEVERIN

LICEUL DE ARTE I. ST. PAULIAN

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN ODOBLEJA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ THEODOR COSTESCU, DR. TR. SEVERIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂNJU MARE

OBS. pt. celelalte unități de învățământ ce au transmis condiții specifice, comisia de mobilitate a ISJ MH nu a avizat aceste condiții

Informare privind prelungire contracte de muncă în anul școlar 2018/2019 cu note peste 7 și definitivat

Descarcă