POSTURI/CATEDRE  VACANTE PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2022/2023

 1. Colegiul Tehnologic C-tin Brâncoveanu-Baia de Aramă

  2. Colegiul Tehnologic C-tin Brâncoveanu-Baia de Aramă

3. Școala Gimnazial Pristol-8 ore matematica

4. Centrul Județean de Excelență Mehedinți 2 ore psiholog

5. Centrul Județean de Excelență Mehedinți 2 ore psiholog ianuarie 2023

În cazul în care niciun cadru didactic cu note peste 5 la concursurile de titularizare din anii 2022,2021,2020 sau cu media de repartizare peste 7 la concursurile de titularizare din anii 2022,2021,2020,2016,2017,2018,2019 sau cu note peste 5 la concursul judetean 2022 nu este repartizat de ISJ Mehedinți,, unitatea de învățământ  cu personalitate juridică ce vacantează postul/catedra va organiza concurs conform prevederilor OMEN 4959/2013.

Angajarea  prin plata cu ora este de competența unității cu personalitate juridică conform prevederilor art. 254, alin (3) din LEN 1/2011.

Concursul va fi organizat după 30 de zile de la data în care catedra/postul sunt afișate pe site-ul ISJ Mehedinți. 

In fiecare zi de vineri, ora 11.00, ISJ Mehedinți organizează ședință de repartizare la sediul ISJ,etaj II, pentru posturile/catedrele vacante/rezervate publicate până la data ședinței de repartizare.

Joi 15.09.2022, la ora 10.00 la ISJ Mehedinți ședință de repartizare pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul special conform HCA 430 din 14.09.2022.

Precizări pentru posturi ce se vacantează pe parcursul anul școlar 2022/2023

31.08.2022 ,  repartizarea pe discipline conform grafic atașat

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie

01.09.2022

 repartizarea pe discipline conform grafic atașat

a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
c) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie

02.09.2022

 repartizarea pe discipline conform grafic atașat

a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
c) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie

22.08.2022, ora 9.00

La sediul ISJ Mehedinți, etajul al-II-lea

solicitări pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor

23.08.2022 ,  repartizarea pe discipline conform grafic atașat

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie

 

24.08.2022 ,  repartizarea pe discipline conform grafic atașat

 Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie

 

 Anexa nr. 18 la Metodologie

1. 29.07.2022 -ședință online folosind google.meet ora 10.00-link-ul de conectare va fi afișat la ora 09.30

https://meet.google.com/hag-zejk-tsu

repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

 

MATEMATICA- 10.00 -3 CANDIDAȚI (Nistorica Loredana Elena, , Vrabete Ana Maria,Doman Tihoi Ana Maria )

MECANICA 10.05 -2 CANDIDATI (Picu IOn, Stefan Marian)

 

2. 01.08.2022 -ședință online folosind google.meet ora 10.00 link-ul de conectare va fi afișat la ora 09.30

https://meet.google.com/mcy-bjnu-ihg

 

ședință de repartizare, în ordine, a:
(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
(iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă,
conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
(iv)cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;
(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional,
sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

 Educatoare: Busu Camelia,Grancea Nicoleta,Ghitoaica Florica,Verdes Raluca, Baranga Laura,Balulescu Dobre AnaMaria, Giurca Elisabeta,Baicusi Loredana,Florea Camelia,Motorga Sorina,Nitica Mihaela,Craioveanu Nina

Invatatoare:Cioplea Daniela,Giscan Daniel,Crasoveanu Cristina,Troncota Daniela,Calomfirescu Loredana, Jumuga Brindusa, Stefanescu Camelia, Voicu Livia

LLR : Tiparescu Andrada Beatrice

Sport: Dicu Andrei, Roaua Ionut

Engleza: Cretan MAria,Neagoe Cristiana

3. 18-19.08.2022  -ședință online folosind google.meet  link-ul de conectare va fi afișat zilnic  cu o jumătate de oră înainte de începerea ședinței

 Link-ul de conectare 18.08.2022  ora 13.00 

 

a) 18.08.2022-ora 13.00 soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, 

GRAFIC PREZENȚĂ ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE

1. PERMANENT-beneficiari art. 63 din Metodologie (prelungire CIM cu media peste 7 la titularizare)

2. GRAFICUL CONFORM REZULTATELOR LA CONCURS ,18.08.2022

astfel:


(i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare,
respectiv a cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată cadrelor didactice debutante
prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie;
(ii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului
pentru restrângere nesoluționată;
(iii)cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice prevăzute la art. 53
alin. (5) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată
conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
(vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor şi reactualizarea listei posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate;

b) 18-19.08.2022  (ședința de repartizare la ora 10.00) repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată, respectiv
a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie pentru completarea normei didactice de
predare pe perioadă determinată;
(ii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru
restrângere nesoluționată;
(iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice prevăzute la art. 53 alin. (5) din
Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
(iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform
prevederilor art. 63 din Metodologie;
(v) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2022, după caz, în
ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei
contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2022-2023, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei
de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 2018
pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar;

GRAFICUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE 19.08.2022

 Link-ul de conectare 19.08.2022  ora 10.00 

https://meet.google.com/ggz-wbqs-gjr