Selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de director sau director adjunct, prin detașare în interesul învățământului, pentru anul școlar 2018-2019, vacantate ca urmare a suspendării contractelor de management ale directorilor cu concurs de la următoarele unități școlare:

Școala Gimnazială nr.5 Drobeta Turnu Severin-director

Liceul Teoretic "Victor Gomoiu" Vinju Mare-director

Liceul Tehnologic "Matei Basarab" Strehaia-director adjunct

Acordurile scrise se depun până luni 27.08.2018, ora 14.00.

Interviul se suține la sediul ISJ Mehedinți luni 27.08.2018, ora 15.00.

Bibliografia și celelalte informații se regăsesc aici.

În  conformitate cu prevderile art. 27 alin (1) din OMEN 3969/2017, cu modificările și completările ulterioare, ISJ MEHEDINTI, va delega atribuțiile specifice funcției de director, pentru anul școlar 2018/2019 la următoarele unități de învățământ:

1. Grădinița cu PP nr. 1, Orșova

2. Școala Gimnazială Balta

3. Școala Gimnazială Burila Mare

4. Școala Gimnazială Cireșu

5. Școala Gimnazială Eibenthal

6. Școala Gimnazială Greci

7. Școala Gimnazială Isverna

8. Școala Gimnazială Obârșia Cloșani

9. Școala Gimnazială Oprișor

10. Școala Gimnazială Podeni

11. Școala Gimnazială Pristol

12. Școala Primară Pădina Mare

13. Școala Primară Șiroca/Godeanu

14. Școala Gimnazială Svinița

15. Școala Gimnazială Vrata

 

În vederea emiterii deciziei de delegare pentru asigurarea conducerii interimarea unității de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare, cu avizul consiliului de administrație al ISJ Mehedinți , cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de ocupare prevăzute la art. 246 , alin (3) din Legea Educației Naționale își vor depune acordul scris la secretariatul ISJ Mehedinți, până luni 20.08.2018, ora 15.00.

Sedinta de repartizare 5 septembrie 2018

Programarea pe ore pentru 29-30-31 august 2018

 

Graficul şedinţelor de repartizare din luna august 2018

Programare pe ore

Loc desfășurare Colegiul Național Traian, Dr. Tr. Severin

 

Selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de director, prin detașare în interesul învățământului, pentru anul școlar 2018-2019, rămase neocupate după etapa de selecție din 14.08.2018

Școala Gimnazială Gruia

Școala Gimnazială Bala

Liceul Teoretic Gheorghe Ionescu Șișești

Clubul Sportiv Dr. Tr. Severin

Acordurile scrise se depun până luni 20.08.2018, ora 14.00.

Interviul se suține la sediul ISJ Mehedinți luni 20.08.2018, ora 15.00.

Bibliografia și celelalte informații se regăsesc aici.

Selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct/inspector școlar, prin detașare în interesul învățământului, pentru anul școlar 2018-2019

Programare interviuri:

                                        directori: 14.08.2018-ora 8.00 :CSS Severin, Scoala Gimnaziala Breznita Motru, Scoala Gimnaziala Sovarna,Școala Gimnaziala Husnicioara,Școala Gimnazială nr.3, Dr. Tr. Severin,Școala Gimnazială nr.6, Dr. Tr. Severin,Școala Gimnazială C-tin Negreanu, Dr. Tr. Severin,Liceul Gheorghe Ionescu Șișești,Școala Gimnazială Gruia, Școala Gimnaziala Vlădaia

                                                        14.08.2018-ora 10.00 Școala Gimnaziala Strehaia,CSS Orsova, Școala Gimnaziala Bala

                                         inspectori: 14.08.2018-ora 12.00: matematică, informatică,minorități, educație fizică și sport,tehnic,geografie

                                                             14.08.2018-ora 13.00 limba și literatura română, limbi moderne,management instituțional,monitorizare programe privind accesul la educație, chimie,istorie-socio-umane

                                                             14.08.2018-ora 14.00 activități extrașcolare, dezvoltarea resursei umane,educație timpurie

                                                             14.08.2018-ora 15.00 proiecte educaționale, educație permanentă

 

 

ANUNT IMPORTANT -07.08.2018

1.CADRELE DIDACTICE CE ȘI-AU DEPUS ACORDURILE DUPĂ 01.08.2018 NU VOR FI PROGRAMATE LA INTERVIURILE PRIVIND SELECȚIA ÎN VEDEREA NUMIRII PRIN DETAȘARE ÎNCEPÂND CU 01.09.2018.-conform prev. anexa nr. 19, punctul 12 din OMEN 5485/2017 cu modificările și completările ulterioare.

2. COMISIA VA SUSȚINE INTERVIURI DOAR PENTRU FUNCȚIILE VACANTE ANUNȚATE PUBLIC PÂNĂ LA 01.08.2018, conform Hotărârii CA din 30.07.2018

3. AVÂNDU-SE ÎN VEDERE CONCEDIILE DE ODIHNĂ DIN CADRUL ISJ MH DIN ACEASTĂ PERIOADĂ, DAR ȘI ZILELE LIBERE DIN 15-17 AUGUST toate interviurile vor fi programate în ziua de 14.08.2018, începând cu ora 8.00.

Anunț

Lista funcțiilor vacante:

            -îndrumare și control din cadrul ISJ Mehedinți

            -director al unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică

Procedura de selecție:

Fișa de evaluare interviu:

              -îndrumare și control din cadrul ISJ Mehedinți

             -director al unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică

Programare interviu:

           -funcții de îndrumare și control-14.08.2018

           -funcții de conducere 16-17.08.2018

Bibliografie:

1. Legea educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

2. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

3. OMEN 5485/2017, cu modificările și completările ulterioare

4. OMECTS 5547/2011, cu modificările și completările ulterioare

5. OMENCS 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare

6. OMECTS 5530/2011,cu modificările și completările ulterioare