Organizarea la nivelul judetului MEHEDINȚI  a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar:

a)depunerea si inregistrarea dosarelor si revizuirea fiselor de inscriere; Perioada: 1-2 septembrie 2021

b)organizarea si desfasurarea la nivelul inspectoratului scolar a probelor orale/intensiv/bilingv si comunicarea rezultatelor;  3 septembrie 2021

c)desfasurarea probei scrise si comunicarea rezultatelor; 

COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN -6 septembrie 2021-ÎNCEPÂND CU ORA 9.00 (INTRAREA ÎN SĂLI 7.45-8.30)

AFIȘARE REZULTATE 06.09.2021

d)inregistrarea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale: 6 septembrie 2021

ACTE NECESARE

CERERE TIP

 

Rezultate contestatii

1.Bobia Magdalena Maria-turism si servicii-5,1

2.Bodea Stefania Eugenia-educator-puericultor 3,5

3.Peter Cosmin-educație fizică și sport 7,2

Cerere tip

Extras din metodologie 

Calendar PO

În vederea constituirii grupelor de excelență din județul Mehedinți în anul școlar 2021/2022 Centrul Județean de Excelență Mehedinți anunță selecția cadrelor didactice care doresc să coordoneze activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.

Cadrele didactice interesate își depun scrisoarea de intenție și  CV-ul model Europass în perioada 16-31 august 2021 pe adresa de email a Centrului Județean de Excelență Mehedinti Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În baza prev. art. 11 din OMEC 5562/2020:

 (1)Grupele de excelenţă se organizează anual pentru:

a)discipline la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale;

b)activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare;

c)activităţi care vizează performanţe artistice, altele decât cele care pot fi incluse la lit. a);

d)pregătirea echipajelor judeţene/ale municipiului Bucureşti pe discipline/domenii interdisciplinare/pluridisciplinare/ transdisciplinare/arii curriculare.

(2)În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza grupe de excelenţă constituite din elevi din ani diferiţi de studiu.

 

 

Graficul ședințelor de repartizare pe posturi/catedre didactice în perioada august-septembrie 2021

23 August 2021-ISJ Mehedinți, ora 10.00, etaj I, 

Soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine

 (i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;

(vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul național

 

24 August 2021-Colegiul Național Traian , ora 10.00, etaj I, laborator Informatică (grafic de repartizare pe discipline)

repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine

(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată;

(ii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;

(iii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

(v) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar;

 

25 August 2021-Colegiul Național Traian , ora 10.00, etaj I, laborator Informatică (grafic de repartizare pe discipline)

Soluționarea în ședință de repartizare a:

(i)solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 26-27 August 2021-Colegiul Național Traian , ora 09.00, etaj I, laborator Informatică (REPARTIZAREA PE ORE A PREZENȚEI CONFORM DISCIPLINEI)  (grafic de repartizare pe discipline)

(i) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, conform art. 63 şi 87 din Metodologie.

(ii) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie.

 2 septembrie 2021 ISJ Mehedinți, ora 09.00, etaj I, (grafic de repartizare pe discipline)

a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;

b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;

8-10 septembrie 2021 ISJ Mehedinți, ora 09.00, etaj I (grafic de repartizare pe discipline)

a) repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor; (8 septembrie)

b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;(9 septembrie)

c) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie; (9-10 septembrie)