REZULTATE FINALE CONCURS NATIONAL 2021

GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE/OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2021

 

A. 4 august 2021-ședința se va desfășura online pe platforma https://apps.google.com/meet/

Adresa se va afișa la ora 9,45. Ședința va incepe la ora 10.00

https://meet.google.com/jji-rwjf-ygr

Participanti

I.

1. IVAN ELENA AMG 9,6 FĂRĂ DEF

2.CARABA JENICA 9 FARA DEF

3.DOMILESCU MIHAELA IOSEFINA AMG 8,8  FARA DEF

4. LAZAR ALINA CRISTINA AMG 8,5

5. CHIRCULESCU ANA MARIA AMG 8 FARA DEF

6. STEFAN MIRELA ADELINA AMG 7,15 FARA DEF

7. TANTARU POPESCU MIHAELA PETRUTA INVATATOR 9,7 FARA DEF

II. MODIFICARE CIM DIN VIABILITATE ÎN PERIOADA NEDETERMINATA

https://meet.google.com/jji-rwjf-ygr

1. BERCIU GABRIEL GHEORGHE GEOGRAFIE 8,95

2. CIOABA CORNELIA MADALINA EDUCATIE FIZICA SI SPORT 7.65

3.COLTA MARIA SIMONA EDUCATOARE 8

4.CRETU AIDA JULIETA PROFESOR CONSILIER 9,5

5.PAUNESCU MARIANA EDUCATOARE 8,65

6.PAUSESCU ROXANA CATALINA EDUCATOARE 9,3

7. ROSEANU ELENA IONICA EDUCATOARE 9,05

8. SERBAN LIVIA INVATATOR 7,00

9. RATOI FLORENTINA ALINA GEOGRAFIE 7,55

B. 5 august 2021-ședința se va desfășura online pe platforma https://apps.google.com/meet/

 

PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 21 IULIE 2021 SE VA SUSȚINE ASTFEL:

1.LICEUL TEHNOLOGIC DECEBAL-CANDIDAȚII PENTRU DISCIPLINELE

    -EDUCATOR - PUERICULTOR -10 candidați

    -LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII-118 candidați

2. COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN

    -toate disciplinele cu excepția educatoare și educator-puericultor  -400 candidați

 Accesul candidaților în sălile de examen va fi permis între orele 7.45-08.15.

În conformitate cu prev. art. 80, alin. (2), lit. e din OMEC 5991/2021, validarea fișei de înscriere înregistrate în sistemul informatic se realizează astfel:

I. ABSOLVENȚII 2021 (INCLUSIV DE DPPD)-LISTA CANDIDATILOR ABSOLVENTI 2021

1.După finalizarea examenului de absolvire/licență/bacalaureat și obținerea adeverinței de finalizare a studiilor se prezintă la ISJ Mehedinți în zilele de luni-joi în intervalul orar 10.00-13.00 în vederea validării fișei de înscriere.

TERMEN 18.07.2021

II. Candidații care au depus fișele de înscriere în format fizic la ISJ Mehedinți în perioada 11-17 mai 2021-LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI 

1. În perioada 19.05.2021-28.05.2021, în intervalul orar 10.00-13.00 se prezintă la ISJ Mehedinți în vederea validării fișei de înscriere.

III. Candidații care au depus  fișele de înscriere în format electronic  în perioada 11-17 mai 2021

1. Vor solicita pe email (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), o copie a fișei de înscriere în perioada 19.05.2021-28.05.2021

2.Vor lista fișa de înscriere, o vor verifica și aplica semnătura pe fiecare pagină a fișei de înscriere

3.Vor retrimite scanat (un SINGUR FISIER pdf) fișa de înscriere pe email (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

TERMEN 28.05.2021

ATENȚIE

1.În baza art. 67, alin (5) din OMEC 5991/2021 Neprezentarea candidatului sau a unui împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, la validare, în perioada prevăzută de Calendar, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs, cu excepţia absolvenţilor din promoția curentă.

2. Absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Sport şi Perfomanţă Motrică”, care îndeplinesc şi condiţiile de formare psihopedagogică, susţin proba scrisă după cum urmează:
 pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de educaţie fizică şi sport (pregătire sportivă de specialitate) în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT – ANTRENORI, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010;
 pentru ocuparea catedrelor de educaţie fizică şi sport (pregătire sportivă de specialitate) sau educaţie fizică şi sport (pregătire sportivă de specialitate) – pregătire teoretică sportivă în învăţământul vocaţional sportiv de nivel primar şi gimnazial, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010

Ședința de repartizare pentru etapa de pretransfer la cerere/modificare  repartizare pe durata de viabilitate a postului/catedrei a cadrelor didactice cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-invatare-evaluare completă va avea loc în data de 26.04.2021, la sediul ISJ MH, sala de ședințe, etajul al II-lea, astfel:

1.Limba și literatura română-limba franceză-limba engleză-8.45

2.Religie ortodoxă-socio-umane-9.00

3.Matematică-informatică-educație tehnologică-9.10

4.Biologie-fizică-chimie-educație fizică și sport-9.15

5. Educatoare-9.30

6.Învățătoare-10.00

7.Discipline tehnice--10.15

8.Special 10.30

9. Modificarea repartizării pe perioada viabilității postului-10.45

10.Pretransfer la cerere urmare a eliberării postului/catedrei  prin pretransfer în alt județ -15.00

1. CERERE TIP-SE DEPUNE însoțită de documentele justificative ÎN PERIOADA 11-17 MAI 2021 LA ISJ MEHEDINȚI-str. Decebal, nr. 23, program 9.00-14.00 sau pe e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ATENȚIE SE VA DEPUNE UN SINGUR FIȘIER FORMATR PDF CE VA CONȚINE TOATE DOCUMENTELE PRECIZATE ÎN CEREREA DE ÎNSCRIERE.

(NU SE VOR TRIMITE POZE)

NERESPECTAREA ACESTEI PRECIZARI SE VA SANCȚIONA PRIN RESPINGEREA CERERII DE ÎNSCRIERE.

1. A. Fișa TIP de înscriere 2021

2. CALENDAR

3 Extras din metodologie-legislație

4.Art 3 Pregatire psihopedagogica

5. Declarație pe propria răspundere

În atenția cadrelor didactice angajate pe perioada viabilității postului în anii 2019 și 2020

Conform art. 64, alin (13) din Metodologie:

(13)-Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021 şi obţine media de repartizare minimum 7 (şapte), calculată conform prevederilor alin. (8), poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condiţiile în care consiliul de administraţie/consiliile de administraţie al/ale unităţilor de învăţământ confirmă, prin adresă scrisă, că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. Adresa se depune la dosarul de înscriere la concursul naţional de către candidat. În situaţia în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obţine media de repartizare minimum 7 (şapte), calculată conform prevederilor alin. (8), dar obţine cel puţin media de repartizare minimum 5 (cinci), calculată conform prevederilor alin. (9), rămâne angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.

(14)-Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar pierde această calitate în situaţia în care obţine o notă mai mică de 5 (cinci) la proba scrisă din cadrul concursului naţional, sesiunea 2021, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de repartizare.

 Ședința de repartizare 4 august 2021