13 AUGUST 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI ORA 10.00

-repartizarea candidatilor care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor;

 

SE POT PREZENTA DOAR URMĂTORII CANDIDAȚI CE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE PRECIZATE ANTERIOR:

1.UZURU GEORGETA EMILIA

2.FULGA EUGENIA MARILENA

3.DOBRIN IOANA GEORGIANA-VL

4.CARAVAN DANIELA

5.PISLARU IONICA RAMONA-DJ

12 AUGUST 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI ORA 10.00

-repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, in conditiile art. 62 alin. (13) din metodologie;

SE POT PREZENTA DOAR URMĂTORII CANDIDAȚI CE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE PRECIZATE ANTERIOR:

PEREȘI S LUMINIȚA DANIELA EDUCATIE FIZICA SI SPORT 8,5
CAZACU C SEPTIMIU OVIDIU ELECTRONICA, AUTOMATIZARI (MAISTRI INSTRUCTORI) 9,9
PARIȘI V ANDREEA MARIA GEOGRAFIE 9,65
GOLEA C JULIETA DORIANA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 9,2
LUGOJ C DIANA RAMONA ÎNVĂȚĂTOR 9,2
BUNCIANU F LAURA DENISA ÎNVĂȚĂTOR 8,75
PĂNESCU G S LUANA ELENA ÎNVĂȚĂTOR 8,25
BĂLĂCEANU I ELENA DANIELA EDUCATOARE 8,4
POPESCU I NICOLETA ALINA EDUCATOARE 8,4

Organizarea la nivelul judetului MEHEDINȚI  a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar:

a)depunerea si inregistrarea dosarelor si revizuirea fiselor de inscriere; Perioada: 26-27 august 2020

b)organizarea si desfasurarea la nivelul inspectoratului scolar a probelor orale/intensiv/bilingv si comunicarea rezultatelor; Zilele: 28 si 31 august 2020

c)desfasurarea probei scrise si comunicarea rezultatelor; 

COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN -31 AUGUST 2020-ÎNCEPÂND CU ORA 9.00 (INTRARA ÎN SĂLI 7.45-8.30)

AFIȘARE REZULTATE 31.08.2020

d)inregistrarea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale: 2 septembrie 2020

ACTE NECESARE

CERERE TIP

În urma promulgării de către președintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, a fost aprobat prin ordin de ministru și transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.

Astfel, în perioada 9-16 iulie 2020, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele școlare (sau le pot transmite și electronic).

Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale.

Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil AICI.

Înscrierile vor avea loc la ISJ Mehedinți (zilnic între orele 10.00-15.00) sau online (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) în perioada 9-16.07.2020

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 2020

FIȘA DE ÎNSCRIERE 2020

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Adresa MEC 33134

 

Repartizare candidati sedinta din 13-14 august 2020

Cerere repartizare în județul Mehedinți - ședința din 13-14.08.2020

Înștiințare repartizare în ALT JUDEȚ - ședința din 13-14.08.2020

 

PROBA SCRISĂ DIN 29.07.2020

ACCESUL ÎN SĂLILE DE EXAMEN VA FI PERMIS PÂNĂ LA ORA 8.15.

PROBA SCRISĂ VA ÎNCEPE LA ORA 9.00

ACCESUL ÎN SĂLILE DE CONCURS SE VA FACE LUÂND ÎN CONSIDERARE MĂSURILE OBLIGATORII DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR SARS CoV-2

LICEUL TEHNOLOGIC DECEBAL, DR. TR. SEVERIN - EDUCATOARE, FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE

COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN, DR. TR. DISCIPLINELOR SEVERIN-RESTUL

 

 

Lista cadrelor didactice cuprinde pentru participări la proba scrisă la 29 iulie 2020

 Lista cadrelor didactice cuprinde testarea scrisă la 29.iulie 2020 și se înregistrează la adresa:

 

http://titularizare.edu.ro/2020/generated/files/j/index.html#MH

Orice neclaritate sau neconcordanță în afișarea afișată va fi compartimentat resurse umane din partea ISJ MH în regim de urgență pentru orice canal de comunicare disponibil: telefon, SMS, watzapp, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Cadrele didactice absolvente 2020 vor putea primi după absolvire dovada promovării examenului de absolvire / licență. (studii de specialitate sau DPPD).

Lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate pentru anul școlar 2020/2021

TOATE CADRELE DIDACTICE ÎNSCRISE LA CONCURS 2020 POT PARTICIPA ȘI LA ETAPELE DE OCUPARE POSTURI (NU ESTE OBLIGATORIU SĂ FIE ÎNSCRISE ÎN ACEST MOMENT ÎN LISTA CADRELOR DIDACTICE CE SOLICITĂ REPARTIZARE)

ESTE IMPORTANT SĂ NU OBȚINĂ NOTĂ SUB 5 LA PROBA SCRISĂ DIN DATE DIN 29.07.2020, ÎN SPECIALITATEA POSTULUI / DISCIPLINEI CE O SĂ SOLICIT PENTRU OCUPARE ÎNCEPÂND CU 01.09.2020

 

Lista cadrelor didactice care solicită repartizarea (sau CIM prelungire) în baza notelor din anii 2014-2019 începând cu 01.09.2019

Lista punctajelor cadrelor didactice prezentare pentru etapa de detașare la cerere începând cu 01.09.2020

 OBS. 1.Listele cu cadre didactice sunt în curs de actualizare.

2.Eventualele erori vor fi anunțate compartimente resurse umane din ISJ MH în cazul remedierii situației până la data de 21.07.2020.

3. Cadrul de predare a cadrelor pentru prelungire CIM pot participa și distribuirea în baza notelor din anii 2014-2019.

 
ANUNȚ IMPORTANT
 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMEC 4549/2020 PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ SE SUSPENDĂ ÎNSCRIERILE ȘI ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE
 
 
 
Având în vedere punctul 34 din OMEC nr. 4302/2020:
34. La articolul 65, după alineatul (16) se introduc două alineate noi, alineatele (17) și (18), cu următorul cuprins:
„(17) Candidații care depun cereri de înscriere, conform alin. (1), însoțite de fișe de înscriere și cărora li se înregistrează datele de înscriere, conform alin. (5), într-un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic.
(18) Candidații care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt județ sau în municipiul București, în care nu a susținut proba scrisă, depun cereri în acest sens, în perioada prevăzută în Calendar, la inspectoratul școlar din județul/municipiul București în care solicită repartizarea și informează, în scris, inspectoratul școlar din județul în care a susținut proba scrisă.” 
 
NU MAI ARE SENS INSCRIEREA CANDIDATILOR IN 2 SAU MAI MULTE JUDETE. ACOLO UNDE SE INSCRIE SUSTINE PROBA SCRISA. 
DUPA SUSTINEREA PROBEI SCRISE CANDIDATUL SE POATE ORIENTA IN CE JUDET DORESTE SA SE REPARTIZEZE .
 NU ARE SENS CA UN CANDIDAT SA DEPUNA 2 SAU MAI MULTE DOSARE IN JUDETE DIFERITE.
 

Inscriere 18-29 iunie 2020 INTRE ORELE 10.00-15.00  LA SEDIUL ISJ MEHEDINȚI

Proba scrisă 15 iulie 2020

Cadrele didactice care au participat la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în ultimii 3 ani vor transmite DOAR cererea de înscriere pentru sesiunea 2020 a concursului pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cerere înscriere titularizare 2020