În săptămâna 25-29 ianuarie 2021 activitățile de mobilitate a personalului didactic prevăzute în metodologia aprobată prin OMEC 5991/11.11.2020 sunt:

1.Întregirea normei didactice pentru personalul titular în două sau mai multe unităţi ori pe două sau mai multe specializări şi comunicarea, la ISJ, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea normei didactice.

2..Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor art.19,alin. (3) şi (4) din Metodologie.

3.Întocmirea listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018.

4.Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2021 și comunicarea acestora la inspectoratul școlar.

5.Cadrele didactice titulare, femei, depun cerere de menţinere în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani,cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării. Cererile se adresează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Art. 29(3)

6.Depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ a cererilor personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi solicită menținerea în activitate ca titular în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022.

7.Completarea normei pe perioadă determinată pentru cadrele debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), la nivelul unităţii/unităţilor/consorţiului şcolar sau în unităţi din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.

8.Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare referitoare la întregirea normei didactice pentru personalul titular în două sau mai multe unităţi ori pe două sau mai multe specializări.

TERMENE FINALE

26.01.2021 

1.Întregirea normei didactice pentru personalul titular în două sau mai multe unităţi ori pe două sau mai multe specializări şi comunicarea, la ISJ, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea normei didactice.

27.01.2021

1.Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare referitoare la întregirea normei didactice pentru personalul titular în două sau mai multe unităţi ori pe două sau mai multe specializări.

29.01.2021

1.Completarea normei pe perioadă determinată pentru cadrele debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), la nivelul unităţii/unităţilor/consorţiului şcolar sau în unităţi din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.

2.Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor art.19,alin. (3) şi (4) din Metodologie

3.Întocmirea listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018.

4.Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2021 și comunicarea acestora la inspectoratul școlar.

5.Cadrele didactice titulare, femei, depun cerere de menţinere în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani,cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării. Cererile se adresează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.(Art. 29, alin 3)

6.Analiza contestaţiilor şi stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare.

7.Depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ ale personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi solicită menținerea în activitate ca titular în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022.

În săptămâna 18-22 ianuarie 2021 activitățile de mobilitate a personalului didactic prevăzute în metodologia aprobată prin OMEC 5991/11.11.2020 sunt:

1.Constituirea tuturor posturilor didactice la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale.

2.Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor art.19,alin. (3) şi (4) din Metodologie

3.Elaborarea ofertei școlii şi stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor

4.Depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice  la secretariatele unităților de învățământ.

5.Înființarea consorțiilor școlare (art. 1, alin (4) din Metodologie)

6.Emiterea de noi decizii pentru titularii CJRAE ca urmare a reorganizării reţelei de cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică/logopedică.(art. 8, alin (5) din Metodologie)

7.Depunerea cererilor de reducere a normei didactice la secretariatul unităţii: vechime 25 ani şi gradul I precum şi pentru activitate de mentorat pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale.(art. 8, alin (12) din Metodologie)

ATENȚIE

I. 20.01.2021-TERMEN FINAL Înființarea consorțiilor școlare

II.22.01.2021 -TERMEN FINAL:

                    A. Constituirea tuturor posturilor didactice la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale.

                    B.Elaborarea ofertei școlii şi stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor

                    C.Depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice  la secretariatele unităților de învățământ.

                    D.Emiterea de noi decizii pentru titularii CJRAE ca urmare a reorganizării reţelei de cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică/logopedică.

                    E.Depunerea cererilor de reducere a normei didactice la secretariatul unităţii: vechime 25 ani şi gradul I precum şi pentru activitate de mentorat pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale.

OBS. 1.Nerespectarea termenelor  prevăzute în metodologia de mobilitate are ca rezultat pierderea drepturilor solicitate pentru cadrele didactice participante la etapa de mobilitate. 

          2. Conducerile unitățile de învățământ vor comunica compartimentului resurse umane din cadrul ISJ MH pe adresa de e-mail dedicată etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2021/2022: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

          3. Hotărârile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, stabilite în baza Metodologiei de mobilitate, se adoptă cu respectarea prevederilor art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ((art. 1, alin (6) din Metodologie)).

          

[Consultare publică] Strategia pentru digitalizarea educației din România - 2021-2027 // SMART-Edu

 

Documentul atașat se află în etapa de consultare publică în perioada 18 decembrie 2020 - 15 februarie 2021.

⇒ Strategia pentru digitalizarea educației din România - 2021-2027

⇒ Anexe (Acronime, Referințe, Studii)

Începând cu 21 decembrie, pe pagina dedicată strategiei este disponibil un ► instrument de colectare a observațiilor și propunerilor trimise în intervalul alocat procesului de consultare. 

Dezbatere publică proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, lansează în dezbatere publică proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022.

Acestea au fost elaborate în cadrul grupurilor de lucru constituite prin OMEC 3261/14.02.2020, cu modificările și completările ulterioare. Din aceste grupuri de lucru au făcut parte specialiști din cadrul ministerului și din cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare, cercetători ai Institutului de Științe ale Educației și cadre didactice de prestigiu din învățământul preuniversitar.

În cazul proiectelor planurilor-cadru pentru filiera tehnologică și învățământ profesional au fost cooptați specialiști din Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Autoritatea Națională pentru Calificări, dar și ai unor entități reprezentative pentru mediul privat și asociativ.

Comisia de validare a proiectelor planurilor-cadru a avut în componență reprezentanți ai tuturor partenerilor sociali: federațiile sindicale, federațiile/asociațiile de părinți, mediul universitar, Academia Română, Consiliul Național al Elevilor, ARACIP, organizații nonguvernamentale și alți parteneri cu experiență în domeniu (ex: Banca Mondială, UNICEF).

Desfășurarea anului școlar 2020-2021 în condiții de pandemie a îngreunat procesul de pregătire a lansării în dezbatere publică a planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, din cauza provocărilor și restricțiilor specifice acestei perioade. Se impune însă urgentarea lansării în consultare publică pentru a nu creste încă și mai mult riscul inexistenței manualelor de clasa a IX-a la începutul anului școlar 2021/2022.

Fiind conștienți de importanța acestui demers, așteptăm propuneri de îmbunătățire din partea tuturor factorilor interesați, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data 31.01.2021.

Descarca propuneri PLANURI-CADRU PROFESIONAL-SI-TEHNIC 

#Descarca propuneri PLANURI-CADRU TEORETIC 

#Descarca propuneri PLANURI-CADRU VOCATIONAL.zip