ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2020

LA SEDIUL ISJ MEHEDINȚI 27.05.2020-MIERCURI

 

ORA 9.00- GEOGRAFIE 1 CANDIDAT

ORA 9.10-CHIMIE-FIZICĂ -1 CANDIDAT

ORA 9.20 PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - 9 CANDIDAȚI

ORA 9.45 PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - 1 CANDIDAT

ORA 10.00 LIMBI MODERNE -1 CANDIDAT

ORA 10.10 MATEMATICĂ -3 CANDIDAȚI

ORA 10.30 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 1 CANDIDAT

ORA 10.45 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNA 4 CANDIDAȚI

ORA 11.00- DISCIPLINE TEHNICE-TIC - 1 CANDIDAT

ORA 11.10 MUZICĂ -1 CANDIDAT

 OBS. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR

1.obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite.

2.respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space)

3. accesul în sediul ISJ MH va fi organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

4. nu se permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,30C;

5. se va  asigura dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane pe coridoare/casa scării, etc

 FIȘA DE EVALUARE a activității profesionale, didactice și științifice a candidaților participanți la etapele de mobilitate a personalului didactic - sesiunea 2020

MODEL-DECIZIE ÎNCADRARE ANUL ȘCOLAR 2020/2021

MACHETE PROIECT INCADRARE ANUL ȘCOLAR 2020/2021-(ATENTIE SUNT 3 SHEET-URI: A,B,C)

ȘEDINȚĂ  transfer pentru restrângere de activitate 26 MARTIE 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI, sala ET. II (punctaje cadre didactice): 

                                       ORA 10.00-toate disciplinele de învățământ

 

ȘEDINȚĂ COMPLETARE NORMĂ 4 MARTIE 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI, sala ET. II (punctaje cadre didactice): 

                                                                             ORA 9.00 -completare la nivel unitate de învățământ

                                                                             ÎNCEPÂND CU ORA 10.00-completare la nivelul altor unități de învățământ astfel:

-Religie ortodoxă-învățământ special ora 10.00

-Informatică-educație tehnologică ora 10.00

-Geografie ora 10.00

-Fizică-chimie-biologie ora 10.30

-Limba moderne ora 10.30

-Discipline tehnice ora 11.00

-Matematică ora 11.00

-Educație fizică și sport ora 11.30

-Limba și literatura română ora 11.30

 

Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2020/2021

Lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activate începând cu 01.09.2020

 

CERERI MOBILITATE 2020/2021

 

1. Cerere completare normă didactică începând cu 01.09.2020

2. Cerere de transfer începând cu 01.09.2020, conform prevederilor art. 48, alin. 2,3 din OMEC 5259/2019

3. Cerere menținere în activitate ca și cadru didactic titular peste vârsta standard de pensionare-65 ani la 01.09.2020

4. Precizări privind la întregirea normei didactice începând cu 01.09.2020

5. Precizări privind transferul în baza art. 48, alin (2,3) din OMEC 5259/2019

6.Cerere transfer/pretransfer/modificare CIM pe perioada viabiliății postului/catedrei pentru ISJ

7.Cerere transfer/pretransfer/modificare CIM pe perioada viabiliății postului/catedrei pentru UNITATE

8.Cerere modificare CIM pe perioada viabiliății postului conform art. 93^1 din LEN

 PRECIZĂRI LEGISLATIVE

1. COMPLETARE NORMĂ-extras din metodologie

2.MENȚINERE ÎN ACTIVITATE PESTE VÂRSTA DE 65 ANI-extras din metodologie

3.Transfer pentru restrângere de activitate-extras din metodologie

4.MODIFICARE CIM CONFORM ART. 93^1 din LEN-extras din metodologie

5. PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT-CALENDAR PRETRANSFER CONSIMȚIT

MENȚINERE ÎN ACTIVITATE PESTE VÂRSTA DE 65 DE ANI

1.LISTA CADRELOR DIDACTICE VALIDATE PENTRU MENȚINERE ÎN ACTIVITATE DE CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ MEHEDINȚI

2. LISTA CADRELOR DIDACTICE NEVALIDATE PENTRU MENȚINERE ÎN ACTIVITATE DE CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ MEHEDINȚI

3. CERERE REINCADRARE ANUL ȘCOLAR 2020/2021

EVENTUALELE CONTESTAȚII SE DEPUN LA SECRETARIATUL ISJ MEHEDINȚI ÎN PERIOADA 12-13.03.2020

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ MH CU NR. 268/14.02.2020 AU FOST ADMISE URMĂTOARELE CONTESTAȚII:

1. CERNEA FLOREA

2. DANCIU MIRCEA

Restul contestațiilor privind menținerea în activitate în anul școlar 2020/2021 au fost respinse.

NR. 14832/29.11.2019

ISJ Mehedinți demarează selecția de nominalizare a managerului de proiect și în principiu a echipei de implementare  din cadrul ISJ Mehedinți pentru proiectul "Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin șanse egale la educație", POCU, AXA 6 GS "Măsuri de educație de tip a doua șansă".

Personalul din cadrul ISJ Mehedinți interesat iși va depune  până luni 02.12.2019 , ora 12.00, cererea , respectiv scrisoarea de intenție, însoțite de un CV cu documente justificative pentru verificarea eligibilității așa cum este precizată în Ghidul Solicitantului.

Mai multe informații la secretariatul ISJ MH sau compartimentul de proiecte educaționale din cadrul ISJ Mehedinți, tel. 0252315579.

Personal extern va fi nominalizat doar în cazul în care nu există personal de specialitatecu competențele necesare desfășurării unor activități specifice din cadurl proiectului.