În urma promulgării de către președintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, a fost aprobat prin ordin de ministru și transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.

Astfel, în perioada 9-16 iulie 2020, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele școlare (sau le pot transmite și electronic).

Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale.

Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil AICI.

Înscrierile vor avea loc la ISJ Mehedinți (zilnic între orele 10.00-15.00) sau online (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) în perioada 9-16.07.2020

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 2020

FIȘA DE ÎNSCRIERE 2020

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 
ANUNȚ IMPORTANT
 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMEC 4549/2020 PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ SE SUSPENDĂ ÎNSCRIERILE ȘI ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE
 
 
 
Având în vedere punctul 34 din OMEC nr. 4302/2020:
34. La articolul 65, după alineatul (16) se introduc două alineate noi, alineatele (17) și (18), cu următorul cuprins:
„(17) Candidații care depun cereri de înscriere, conform alin. (1), însoțite de fișe de înscriere și cărora li se înregistrează datele de înscriere, conform alin. (5), într-un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic.
(18) Candidații care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt județ sau în municipiul București, în care nu a susținut proba scrisă, depun cereri în acest sens, în perioada prevăzută în Calendar, la inspectoratul școlar din județul/municipiul București în care solicită repartizarea și informează, în scris, inspectoratul școlar din județul în care a susținut proba scrisă.” 
 
NU MAI ARE SENS INSCRIEREA CANDIDATILOR IN 2 SAU MAI MULTE JUDETE. ACOLO UNDE SE INSCRIE SUSTINE PROBA SCRISA. 
DUPA SUSTINEREA PROBEI SCRISE CANDIDATUL SE POATE ORIENTA IN CE JUDET DORESTE SA SE REPARTIZEZE .
 NU ARE SENS CA UN CANDIDAT SA DEPUNA 2 SAU MAI MULTE DOSARE IN JUDETE DIFERITE.
 

Inscriere 18-29 iunie 2020 INTRE ORELE 10.00-15.00  LA SEDIUL ISJ MEHEDINȚI

Proba scrisă 15 iulie 2020

Cadrele didactice care au participat la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în ultimii 3 ani vor transmite DOAR cererea de înscriere pentru sesiunea 2020 a concursului pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cerere înscriere titularizare 2020

Modificări operate în metodologia de mobilitate a personalului didactic din cauza dinamicii epidemiei de COVID-19:

  • Proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate - pentru anul în curs - prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”.
  • O altă modificare prevede că documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.
  • Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare.
  • Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.

► Resurse: ordinul de ministru nr. 4.302/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019