REPARTIZAREA PE SĂLI-CONCURSUL JUDEȚEAN DE OCUPARE POSTURI VACANTE/REZERVATE 31.08.2020

REZULTATE CONCURS JUDEȚEAN DE OCUPARE POSTURI/CATEDRE VACANTE REZERVATE 31.07.2020

Rezultate contestații concurs județean

COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN

ACCESUL ÎN SĂLILE DE CLASĂ VA FI PERMIS ÎNTRE ORELE 7.45-8.30

AFIȘARE REZULTATE 31.08.2020 ORA 16.00

CONTESTAȚIILE SE DEPUN LA ISJ MEHEDINȚI ÎN DATA DE 31.08.2020 PÂNĂ LA ORA 20.00 ȘI ÎN DATA DE 01.09.2020 PÂNĂ LA ORA 12.00

AFIȘARE REZULTATE FINALE: 01.09.2020

ȘEDINȚĂ REPARTIZARE 02.09.2020, LA COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN ÎNCEPÂND CU ORA 9.00

SEDINTELE DE REPARTIZARE SE VOR ORGANIZA LA COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN, DR.TR.SEVERIN, etaj 1

 

GRAFIC ȘEDINȚĂ 26.08.2020 -ÎNCEPÂND CU ORA 13.00

GRAFIC ȘEDINȚĂ 27.08.2020 -ÎNCEPÂND CU ORA 9.00

 

GRAFIC ȘEDINȚĂ 28.08.2020 -ÎNCEPÂND CU ORA 9.00

Lista posturi vacante / rezervare 28.08.2020-în curs de actualizare  

Se vor lua măsuri în ceea ce privește securitatea securității și protecția împotriva COVID-19.

 Masurile cu privire la prevenirea raspandirii Coronavirusului COVID -19, în contextul actualei situații epidemiologice, impuse autorităților, trebuie să se respecte

- epidemiologic triaj (intrarea în institutie)
- purtarea mastii în incinta institutiei
- pastrarea distantei de minim 2 m fata de alte persoane
- dezinfectarea principală cu solutii pe baza de alcool și / sau apa cu sapun puse la dispoziție în incinta institutiei.

 

Sedintele de repartizare pe discipline și arii curriculare, se organizează în baza art. 90 din OMEC 5259/2019.

 

LISTA CADRELOR DIDACTICE ÎN ORDINE, PE DISCIPLINE, CARE POT PARTICIPA LA REPARTIZAREA ONLINE DIN 20.08.2020 (LISTA ESTE ÎN CURS DE ACTUALIZARE)

LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ȘEDINȚA DIN 20 AUGUST 2020

 

LINK CONECTARE ȘEDINȚĂ REPARTIZARE 20.08.2020-ORA 9.00:

                                               https://meet.google.com/bns-sstw-bqr

 

1. SIMULARE 15 AUGUST 2020 ORELE 18.00-20.30

                                       https://meet.google.com/ieh-heud-cdd

 2. SIMULARE 16 AUGUST 2020 ORELE 11.00-13.00

                                        https://meet.google.com/idg-kzbp-hfr

 3. SIMULARE 17 AUGUST 2020 ORELE 08.00-10.00

                                     https://meet.google.com/tqa-uiat-dhg

 4. SIMULARE 18 AUGUST 2020 ORELE 09.00-11.00

                                   https://meet.google.com/wxb-dvmm-avv

 5. SIMULARE 19 AUGUST 2020 ORELE 09.00-12.00

                                  https://meet.google.com/esk-acyk-ogz

1. Repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020:

a)repartizarea in sedinta ONLINE , conform prevederilor metodologiei, în ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice pe perioada determinata a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din metodologie;

(v) solicitarilor pentru detasare la cerere prin continuitate;

(vi) solicitarilor pentru detasare la cerere in ordinea descrescatoare a notelor si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

(vii) candidatilor care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, in ordinea descrescatoare a notelor, avand prioritate candidatii care beneficiaza si de prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2020- 2021 in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte), in conditiile prevazute la art. 61 din metodologie;

2.SE POT PREZENTA LA ISJ MH ȘI PÂNĂ LA DATA ȘEDINȚEI PENTRU LĂMURIREA SITUAȚIEI CADRELE DIDACTICE CARE BENEFICIAZĂ DE PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ , CU MEDIA CEL PUȚIN 7,00 (ART. 61 DIN METODOLOGIE) ȘI CARE AU OBLIGATORIU CEL PUTIN EXAMEN DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT (ANTERIOR VERIFICAȚI LA UNITĂȚILE ȘCOLARE DACĂ AU AJUNS DEJA DECIZIILE DE REPARTIZARE-AU FOST EMISE ȘI COMUNICATE DIN LUNA IUNIE 2020)

3.SE POT PREZENTA LA ISJ MH ȘI PÂNĂ LA DATA ȘEDINȚEI PENTRU LĂMURIREA SITUAȚIEI CADRELE DIDACTICE CARE BENEFICIAZĂ DE PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ (ART. 85 DIN METODOLOGIE) ȘI CARE AU OBLIGATORIU NOTĂ LA PROBA SCRISĂ DIN 29 IULIE, CEL PUȚIN 7,00

LISTA CADRELOR DIDACTICE ÎN ORDINE, PE DISCIPLINE, CARE POT PARTICIPA LA REPARTIZAREA ONLINE DIN 20.08.2020 (LISTA ESTE ÎN CURS DE ACTUALIZARE)

OBS. 1. NU VOR PARTICIPA CADRELE DIDACTICE CARE AU PARTICIPAT ȘI AU FOST REPARTIZATE ÎN ALT JUDEȚ ÎN DATA DE 13 AUGUST 2020 SAU AU FOST DEJA REPARTIZATE PRIN PRELUNGIREA CIM

OBS. 2 CADRELE DIDACTICE DE LA OBS. 1 CARE DORESC TOTUȘI SĂ PARTICIPE LA O NOUĂ REPARTIZARE TREBUIE ANTERIOR ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE SĂ RENUNȚE LA POSTUL REPARTIZAT PRINTR-UN DOCUMENT ÎN SCRIS ȘI ÎNREGISTRAT LA ISJ MH

OBS. 3 LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ȘEDINȚA DIN 20.08.2020  VA FI ACTUALIZATĂ ÎN DATA DE 19.08.2020

 

 ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE A:

- solicitarilor pentru detasare la cerere prin concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor;

 

ÎN DATA  DE 24.08.2020 ȘEDINȚA DE REPARTIZARE VA FI ORGANIZATĂ EXCLUSIV ONLINE PE PLATFORMA GOOGLE MEET

ÎNCEPÂND CU ORA 13.00

 

 

LINK-UL DE CONECTARE ESTE URMĂTORUL:

                                            https://meet.google.com/zai-ygoc-raq

 

 

LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ȘEDINȚA DIN 24 AUGUST 2020 -în curs de actualizare

1. SIMULARE  21.08.2020

                                  https://meet.google.com/ipf-mmdx-drw 

 

REPARTIZĂRI 17-19 AUGUST 2020

 

-repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase neocupate, a cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din metodologie, (cel puțin media 7 la unul din concursurile din 2019,2018 pentru profesori și 2019,2018,2017,2016 pentru învățători și OBLIGATORIU CEL PUȚIN EXAMENUL DE DEFINITIVAT OBȚINUT iar ulterior nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e))

-repartizarea cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detasarea in interesul invatamantului, in anul scolar 2020-2021

 

ÎNCEPÂND CU 20.08.2020 ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE VOR FI ORGANIZATE EXCLUSIV ONLINE PE PLATFORMA GOOGLE MEET

CU O ZI ÎNAINTEA ȘEDINȚEI  VA FI ADUS LA CUNOȘTINȚĂ LINK-UL DE CONECTARE ȘI ORA PENTRU FIECARE DISCIPLINĂ

MIERCURI 19.08.2020 INTRE ORELE 11.00-14.00 VA FI ORGANIZATA O SIMULARE TEHNICA.

LA ORA 10.00 SE VA AFISA LINK-UL DE CONECTARE.