REPARTIZĂRI 17-19 AUGUST 2020

 

-repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase neocupate, a cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din metodologie, (cel puțin media 7 la unul din concursurile din 2019,2018 pentru profesori și 2019,2018,2017,2016 pentru învățători și OBLIGATORIU CEL PUȚIN EXAMENUL DE DEFINITIVAT OBȚINUT iar ulterior nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e))

-repartizarea cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detasarea in interesul invatamantului, in anul scolar 2020-2021

 

ÎNCEPÂND CU 20.08.2020 ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE VOR FI ORGANIZATE EXCLUSIV ONLINE PE PLATFORMA GOOGLE MEET

CU O ZI ÎNAINTEA ȘEDINȚEI  VA FI ADUS LA CUNOȘTINȚĂ LINK-UL DE CONECTARE ȘI ORA PENTRU FIECARE DISCIPLINĂ

MIERCURI 19.08.2020 INTRE ORELE 11.00-14.00 VA FI ORGANIZATA O SIMULARE TEHNICA.

LA ORA 10.00 SE VA AFISA LINK-UL DE CONECTARE.

 

14 AUGUST 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI ORA 09.00

-sedinta de repartizare, in ordine, conform prevederilor metodologiei,a:

 (i) cadrelor didactice titulare, care au depus cereri in perioada de inscriere la concursul national, sesiunea 2020, si a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante, prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din metodologie, respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta din etapele anterioare pentru completarea normei didactice;

(ii) cadrelor didactice titulare a caror restrangere de activitate a aparut in perioada aprilie-iulie 2020 si a cadrelor didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata din etapele anterioare, in vederea solutionarii restrangerii de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;

(iii) candidatilor cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concursul national, sesiunea 2020, cu pastrarea statutului de cadru didactic titular, si a cadrelor didactice debutante, prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din metodologie, care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020, si au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor;

iv)ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante de catre cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reincadrarea in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, respectiv de catre cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru mentinerea in activitate ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2020-2021, conform art. 80 si 81 din metodologie, precum si de catre cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din metodologie, si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

SE POT PREZENTA DOAR URMĂTORII CANDIDAȚI CE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE PRECIZATE ANTERIOR:

1.

VÎRZOB V AUGUSTINA VALERIA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 8,05

 

2. SE POT PREZENTA PENTRU LĂMURIREA SITUAȚIEI CADRELE DIDACTICE CARE BENEFICIAZĂ DE PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ , CU MEDIA PESTE 7 (ART. 61 DIN METODOLOGIE) SI CARE AU OBLIGATORIU CEL PUTIN EXAMEN DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

13 AUGUST 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI ORA 10.00

-repartizarea candidatilor care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor;

 

SE POT PREZENTA DOAR URMĂTORII CANDIDAȚI CE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE PRECIZATE ANTERIOR:

1.UZURU GEORGETA EMILIA

2.FULGA EUGENIA MARILENA

3.DOBRIN IOANA GEORGIANA-VL

4.CARAVAN DANIELA

5.PISLARU IONICA RAMONA-DJ

Organizarea la nivelul judetului MEHEDINȚI  a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar:

a)depunerea si inregistrarea dosarelor si revizuirea fiselor de inscriere; Perioada: 26-27 august 2020

b)organizarea si desfasurarea la nivelul inspectoratului scolar a probelor orale/intensiv/bilingv si comunicarea rezultatelor; Zilele: 28 si 31 august 2020

c)desfasurarea probei scrise si comunicarea rezultatelor; 

COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN -31 AUGUST 2020-ÎNCEPÂND CU ORA 9.00 (INTRARA ÎN SĂLI 7.45-8.30)

AFIȘARE REZULTATE 31.08.2020

d)inregistrarea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale: 2 septembrie 2020

ACTE NECESARE

CERERE TIP

12 AUGUST 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI ORA 10.00

-repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, in conditiile art. 62 alin. (13) din metodologie;

SE POT PREZENTA DOAR URMĂTORII CANDIDAȚI CE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE PRECIZATE ANTERIOR:

PEREȘI S LUMINIȚA DANIELA EDUCATIE FIZICA SI SPORT 8,5
CAZACU C SEPTIMIU OVIDIU ELECTRONICA, AUTOMATIZARI (MAISTRI INSTRUCTORI) 9,9
PARIȘI V ANDREEA MARIA GEOGRAFIE 9,65
GOLEA C JULIETA DORIANA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 9,2
LUGOJ C DIANA RAMONA ÎNVĂȚĂTOR 9,2
BUNCIANU F LAURA DENISA ÎNVĂȚĂTOR 8,75
PĂNESCU G S LUANA ELENA ÎNVĂȚĂTOR 8,25
BĂLĂCEANU I ELENA DANIELA EDUCATOARE 8,4
POPESCU I NICOLETA ALINA EDUCATOARE 8,4

Adresa MEC 33134

 

Repartizare candidati sedinta din 13-14 august 2020

Cerere repartizare în județul Mehedinți - ședința din 13-14.08.2020

Înștiințare repartizare în ALT JUDEȚ - ședința din 13-14.08.2020

 

PROBA SCRISĂ DIN 29.07.2020

ACCESUL ÎN SĂLILE DE EXAMEN VA FI PERMIS PÂNĂ LA ORA 8.15.

PROBA SCRISĂ VA ÎNCEPE LA ORA 9.00

ACCESUL ÎN SĂLILE DE CONCURS SE VA FACE LUÂND ÎN CONSIDERARE MĂSURILE OBLIGATORII DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR SARS CoV-2

LICEUL TEHNOLOGIC DECEBAL, DR. TR. SEVERIN - EDUCATOARE, FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE

COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN, DR. TR. DISCIPLINELOR SEVERIN-RESTUL

 

 

Lista cadrelor didactice cuprinde pentru participări la proba scrisă la 29 iulie 2020

 Lista cadrelor didactice cuprinde testarea scrisă la 29.iulie 2020 și se înregistrează la adresa:

 

http://titularizare.edu.ro/2020/generated/files/j/index.html#MH

Orice neclaritate sau neconcordanță în afișarea afișată va fi compartimentat resurse umane din partea ISJ MH în regim de urgență pentru orice canal de comunicare disponibil: telefon, SMS, watzapp, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Cadrele didactice absolvente 2020 vor putea primi după absolvire dovada promovării examenului de absolvire / licență. (studii de specialitate sau DPPD).

Lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate pentru anul școlar 2020/2021

TOATE CADRELE DIDACTICE ÎNSCRISE LA CONCURS 2020 POT PARTICIPA ȘI LA ETAPELE DE OCUPARE POSTURI (NU ESTE OBLIGATORIU SĂ FIE ÎNSCRISE ÎN ACEST MOMENT ÎN LISTA CADRELOR DIDACTICE CE SOLICITĂ REPARTIZARE)

ESTE IMPORTANT SĂ NU OBȚINĂ NOTĂ SUB 5 LA PROBA SCRISĂ DIN DATE DIN 29.07.2020, ÎN SPECIALITATEA POSTULUI / DISCIPLINEI CE O SĂ SOLICIT PENTRU OCUPARE ÎNCEPÂND CU 01.09.2020

 

Lista cadrelor didactice care solicită repartizarea (sau CIM prelungire) în baza notelor din anii 2014-2019 începând cu 01.09.2019

Lista punctajelor cadrelor didactice prezentare pentru etapa de detașare la cerere începând cu 01.09.2020

 OBS. 1.Listele cu cadre didactice sunt în curs de actualizare.

2.Eventualele erori vor fi anunțate compartimente resurse umane din ISJ MH în cazul remedierii situației până la data de 21.07.2020.

3. Cadrul de predare a cadrelor pentru prelungire CIM pot participa și distribuirea în baza notelor din anii 2014-2019.