Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți încheie cu succes încă un proiect pentru tineri

 

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți a implementat în perioada 14 septembrie 2020-13 septembrie 2022 proiectul ,,PRACTIC – Practica la locul de muncă, poartă deschisă spre angajare’’. Proiectul a avut ca obiectiv major creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul profesional și post-liceal la programe de învățare la locul de muncă în vederea îmbunătățirii perspectivelor de inserție pe piața muncii.

Grupul țintă a fost format din 181 elevi din învățământul secundar și terțiar selectați din 3 unități de învățământ din Drobeta Turnu-Severin: Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Colegiul Economic „Theodor Costescu” și Școala Postliceală Sanitară.

La finalul celor 2 ani de implementare, avem toate motivele să fim mândri de rezultatele obținute.

Am sprijinit cei 181 elevi prin servicii de consiliere și orientare profesională. Dintre aceștia, 154 au obținut un certificat de calificare profesională, alții și-au găsit un loc de muncă sau continuă să studieze.

Am încheiat parteneriate și am derulat stagii de practică la 11 agenți economici.

Am organizat 7 concursuri de practică la finalul cărora am acordat 36 premii în bani: 7 premii I în valoare de 700 RON, 7 premii II de 500 RON, 7 premii III de 250 RON și 16 mențiuni a câte 100 RON fiecare.

Am sprijinit 30 elevi de la Liceul Tehnic de Transporturi Auto să înființeze 2 firme de exercițiu și să participe la derularea de activități curente care simulează activități din firmele reale. La final, am organizat un târg de firme de exercițiu la care au participat cele 2 firme din proiect și alte 4 firme invitate.

Am acordat elevilor din grupul țintă subvenții lunare de 70 RON timp de 16 luni.

Mai mult, elevilor care au obținut certificatul de calificare profesională le-am acordat trusa viitorului angajat, un kit cu obiecte utile practicării meseriilor pe care și le-au ales.

Promovarea importanței consilierii și orientării profesionale și a beneficiilor practicii a depășit granițele școlilor partenere, printr-o amplă campanie pe care am derulat-o în 16 comunități din județul Mehedinți. Ne-am bucurat de participarea a 800 persoane la evenimentele de caravană.

Acum, putem afirma că am reușit să atingem toate rezultatele pe care ni le-am asumat la începerea proiectului. A fost un efort colectiv iar meritul revine atât experților din echipa de proiect cât și elevilor din grupul țintă, colaboratorilor agenți economici și nu în ultimul rând, școlilor care au găzduit caravanele ,,PRACTIC la consiliere’’ și ,,PRACTIC o meserie’’.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact:

Cristian Harcău, Manager de proiect

 

 

 

Descarca / Vizualizeaza

Data: 20.12.2021

 

Rezultate obținute în primul an de proiect

„Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație”

– POCU/665/6/23/134153

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița și cu Asociația ”GO-AHEAD”  implementează proiectul „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

În primele 12 luni de activitate în cadrul proiectului „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița și cu Asociația ”GO-AHEAD” au adus un aport important în implementarea proiectului.

Rezultatele principale obținute în perioada 14.12.2020-20.12.2021:

 

 • - Comunicat de presă- Lansarea proiectului publicat la data de 22.01.2021 pe website-ul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți: 
 • - Realizarea elementelor de identitate vizuală ale proiectului și crearea de conturi în platformele de social media.
 • ü Pagină de website dedicată pe website-ul beneficiarului de proiect: http://mh.edu.ro/index.php/121-proiecte/2268-actiuni-pentru-dobandirea-competentelor-cheie-prin-sanse-egale-la-educatie
 • ü Pagină de Facebook: https://www.facebook.com/ADSEMH
 • ü Sigla proiectului
 • ü Adresă de email dedicată proiectului: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • - Elaborarea Metodologiei de identificare, selecție și de menținere a grupului țintă, Metodologiei de acordare a sprijinului finaciar, Ghidului ajutător de înscriere a grupului țintă și a Procedurii de comunicare și de răspuns la contestații.
 • - Realizarea selecției grupului țintă:
 • ü 600 (dintre care 211 persoane de etnie romă și 423 persoane din zona rurală) de tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie
 • ü 520 de membri ai personalului didactic din învățământul pre-universitar/personal de sprijin și auxiliar din școli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din județele Mehedinți și Caraș Severin.
 • - Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Consilierea elevilor în vederea orientării școlare și  profesionale de succes” cu participarea a 51 de cadre didactice, certificate în județul Mehedinți.
 • - Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Consilierea elevilor în vederea orientării școlare și  profesionale de succes” cu participarea a 2 grupe formate din cadre didactice în curs de formare în județul Caraș-Severin
 • - Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor”, cu participarea a 2 grupe formate din cadre didactice, în curs de formare în județul Mehedinți
 • - 12 Materiale didactice inovatoare de stimulare a interesului pentru învățare necesare desfășurării programului ”A doua șansă” și activității de consiliere. Teme abordate: gândire critică, rezolvarea problemelor, creativitate, comunicare, colaborare, curiozitate, inițiativă, perseverență, curaj, adaptabilitate, leadership, conștientizare socială și culturală.
 • - Elaborare Metodologiei de desfășurare a activităților de promovare a programului ”A doua șansă” și a măsurilor complementare către Grupul țintă
 • - Realizare a 26 de întâlniri de promovare despre facilitățile și beneficiile participării la programul ”A doua șansă” și alte măsuri complementare, despre beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie
 • - Achiziția unui instrument de dezvoltare personală
 • - Achiziția a 130 de echipamente IT și licențe pentru unitățile de învățământ în care se desfășoară programul ”A doua șansă”, din județele Mehedinți și Caraș-Severin
 • - 32 de comunicate postate în pagina de facebook a proiectului
 • - Realizarea machetelor pentru pachetul de materiale de informare către cadrele didactice selectate în proiect
 • - 1205 de pachete de materiale de informare distribuite în județul Mehedinți, respectiv județul Caraș-Severin

Proiectul  „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153 continuă implementarea activităților specifice în vederea realizării obiectivelor sale prin colaborarea strânsă între parteneri.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița și cu Asociația ”GO-AHEAD”  implementează proiectul „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ce se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni în perioada 14 decembrie 2020- 13 decembrie 2023. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor educaționale și a accesului la acestea prin reintegrarea în educație și formare a 600 (dintre care 211 persoane de etnie roma și 423 persoane din zona rurală) de tineri care au abandonat scoala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie și prin îmbunatățirea competențelor pentru 520 membri ai personalului didactic din învățământul pre-universitar/personal de sprijin și auxiliar din școli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din județele Mehedinți și Caraș Severin.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice OS 6.4 si OS 6.6 ale AP 6/PL 10.i prin acțiuni cu impact direct asupra calității serviciilor educaționale, cresterii numărului de copii/tineri/adulți care se reîntorc în sistemul de educație și formare prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională și îmbunătățirii competențelor personalului didactic prin programe de formare.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 9.517.020,13 lei

VALOAREA COFINANȚĂRII ASIGURATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ: 8.089.467,29 lei

VALOAREA FINANTĂRII NAȚIONALE (BUGETUL NAȚIONAL): 398.461,88 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Date de contact:

Inspectoratul Școlar al Județului Mehedinți

Persoană de contact

Daniela TRANCOTA

Manager de proiect

tel: 0252315579

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.